ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Create a Finger Print Artwork ศิลปะลายนิ้วมือ
Create a Finger Print Artwork ศิลปะลายนิ้วมือ

Tools

 • กระดาษวาดรูป

 • สีน้ำอะคริลิก

 • ฟองน้ำ

 • กระดาษ

 • ทิชชู่

 • จานสี

 • ปากกา

 • ดินสอ

Fun Guide

ชักชวนเด็กๆ ใช้ดินสอวาดเค้าโครงคร่าวๆ ของภาพที่จะวาด แล้วบีบสีน้ำอะคริลิกลงบนจานสี แล้วใช้นิ้วมือป้ายสีละเลงลงระบายภาพบนกระดาษที่วาดโครงไว้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องใช้พู่กัน สร้างพื้นผิวงานศิลปะที่มีเสน่ห์ น่าตื่นตาตื่นใจ หรือใช้วัสดุอื่นๆ ให้เด็กๆ เลือกมาจุ่มสีแล้ววาดแทนมือได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำ กระดาษ ผ้าขนหนู เพื่อสร้างลวดลายใหม่ๆ ทำให้ได้แต่ละภาพที่ไม่ซ้ำกันเลย

Get More Skills

กิจกรรมศิลปะลายนิ้วมือเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นในเรื่องการฝึกประสาทสัมผัสของมือ เมื่อเติมเต็มด้วยความรู้ด้านศิลปะจะทำให้ก่อเกิดจินตนาการ และเสริมสร้างสติปัญญาได้ดี เด็กๆ ยังได้ผลิตผลงานด้านศิลปะที่เป็นของตัวเองเฉพาะ ไม่ซ้ำแบบใคร สร้างความภูมิใจในตัวเองมากขึ้น

 • BETTER มีสมาธิที่ดีกว่าจากการจดจำกิจกรรมศิลปะลายนิ้วมือ

 • BRIGHTER เสริมสร้างสติปัญญาได้ดีกว่า จากการใช้มือสัมพันธ์กับสมองส่วนจินตนาการ ออกมาเป็นงานศิลปะเฉพาะตัว มีความมั่นใจตัวเองที่มากกว่าตั้งแต่ยังเล็ก

 • HIGHER เพิ่มพูนสติปัญญาของลูกน้อยจากการฝึกประสาทสัมผัสผ่านมือ

Tips

เลือกใช้วัสดุอื่นๆ มาจุ่มสีแทนพู่กันและมือได้ เช่น ใบไม้ กระดาษขยำเป็นก้อนฝาขวด พลาสติก เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในงานศิลปะ

Create a Finger Print Artwork ศิลปะลายนิ้วมือ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner