ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Family Tree ต้นไม้ครอบครัว
Family Tree ต้นไม้ครอบครัว

Tools

  • กระดาษแข็งแผ่นใหญ่

  • กาว

  • ปากกาหรือดินสอ

  • กรรไกร

  • รูปถ่ายคนในครอบครัว

Fun Guide

ให้เด็กๆ วาดต้นไม้ใหญ่ รูปร่างสูง กิ่งก้านสาขามากพอควร และมีหลายๆ ระดับ จากนั้นเลือกภาพถ่ายของคนในครอบครัวมาคนละ 1 ภาพ ตั้งแต่ภาพปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ พี่น้อง แล้วนำไปอัดเป็นภาพบนกระดาษแข็ง ให้เด็กๆ ใช้กรรไกรตัดรูปที่ให้เห็นหน้าชัดเจน เพื่อแปะลงบนต้นไม้ตามความอาวุโส เช่น กิ่งก้านสูงสุด แปะด้วยภาพคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ถัดมาคือภาพคุณพ่อคุณแม่ ถัดมาอีกเป็นคุณน้า พี่สาว และน้องสาว ไล่เรียงลงมา หากมีญาติเป็นทารก ภาพจะติดในตำแหน่งล่างสุด เป็นต้น

Get More Skills

สำหรับหนูน้อยนักประดิษฐ์ที่สนุกกับการเรียงลำดับ และอยากทำความเข้าใจครอบครัวมากขึ้น ใช้กิจกรรมนี้กระตุ้นความท้าทายในการจัดลำดับเครือญาติ ฝึกสมองและสติปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์และเปรียบเทียบอายุได้ ทั้งยังสนุกกับงานศิลปะสร้างจินตนาการ ฝึกการใช้สายตาและได้สมาธิที่ดีมาก

  • BETTER สมาธิที่ดีกว่า ด้วยการฝึกการเรียงลำดับเครือญาติ ที่สร้างความเข้าใจในสมาชิกครอบครัวมากขึ้น

  • BRIGHTER มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีกว่า จากการฝึกเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัว การเปรียบเทียบอายุและวัยของบุคคล

  • HIGHER สติปัญญาดีกว่าจากการทำกิจกรรมที่ฝึกสมอง และใช้ความสามารถที่หลากหลาย

  • SHARPER ไหวพริบและสายจาที่ดีกว่าจากการประดิษฐ์และแปะติดภาพบนต้นไม้ครอบครัว

Tips

ลองเปลี่ยนจากการทำ Family Tree ครอบครัว มาเป็นเพื่อน หรือคุณครูบ้าง จะช่วยให้ลูกเห็นความเชื่อมโยงของตัวเองกับคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว

Family Tree ต้นไม้ครอบครัว
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner