ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Fantastic Flowers มหัศจรรย์สีสันดอกไม้
Fantastic Flowers มหัศจรรย์สีสันดอกไม้

Tools

  • ดอกไม้จากสวนธรรมชาติ นำมาล้างน้ำให้สะอาด

  • ชามสำ หรับบดดอกไม้

  • กระดาษ พู่กัน กล้องถ่ายรูป

Fun Guide

คัดเลือกดอกไม้ที่สีสันสวยงาม และปลอดภัยไม้มีพิษ เช่น ดอกอัญชัญ ดอกดาวเรือง ดอกเฟื่องฟ้า ดอกกุหลาบ เป็นต้น จากนั้นนำดอกไม้บดใส่ถุง แยกเป็นถุงละ 1 ชนิด เติมนํ้าลงไปนิดหน่อย แล้วให้ลูกสังเกตสีสันที่ออกจากดอกไม้มาว่าแตกต่างกันแค่ไหน เด็กๆ จะตื่นเต้นกับสีสันของดอกไม้ที่สวยงาม สามารถใช้พูกันจุ่มสีที่ออกมาแทนสีนํ้า เพื่อนำมาป้ายไว้ในสมุดวาดเขียน ใช้ระบายสีได

Get More Skills

ดอกไม้เป็นของธรรมชาติที่สะอาด ปลอดภัย และมีความมหัศจรรย์ตรงที่มีสีสันมากมาย กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องสีสันจากธรรมชาติ เข้าใจคุณสมบัติอันน่าทึ่งและอ่อนโยนของดอกไม้ ที่สลัดสีออกมาใช้งานได้อย่างสนุกสนาน ฝึกสมาธิให้จดจ่อและสังเกต พร้อมฝึกใช้มือเพื่อวาดภาพได้อย่างดี

  • BETTER เกิดสมาธิที่ดีกว่า จากการจดจ่อและเป็นคนช่างสังเกตขึ้นจากการเรียนรู้คุณสมบัติของดอกไม้

  • HIGHER มีความรู้รอบตัว มีสติปัญญา จากการเรียนเรื่องรู้ธรรมชาติ

  • STRONGER มีความจำที่ดีกว่า และพัฒนาการใช้งานของมือเชื่อมโยงกับจินตนาการผสมผสานศิลปะได้เป็นอย่างดีจากการวาด

Tips

ชวนลูกคิดว่าสิ่งของรอบๆ ตัวอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้เป็นสีได้อีก เพื่อกระตุ้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา โดยคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยและ อธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ลูกนำเสนอมา

Fantastic Flowers มหัศจรรย์สีสันดอกไม้
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner