ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Fun Magnet แม่เหล็กแสนสนุก
Fun Magnet แม่เหล็กแสนสนุก

Tools

  • แม่เหล็กติดตู้เย็น

  • ภาพสัตว์

  • กรรไกร

  • กระดาษแข็ง

  • กาว

Fun Guide

คุณพ่อหรือคุณแม่เริ่มเกมด้วยการให้ลูกไปหยิบแม่เหล็กภาพตามคำสั่งไปติดตู้เย็น เช่น ให้ลูกพาสัตว์แต่ละตัวเข้าแถวกัน ขวนพูดคำนั้นไปพร้อมๆกัน ลองเปลี่ยนชุดภาพที่มีคำใหม่ๆ บ้าง เช่น เมนูอาหารที่ลูกชอบ ของใช้ในห้องนอน อุปกรณ์ในครัว ของใช้ของหนู หรือ ดอกไม้ ฯลฯ ลูกจะเรียนรู้และทำความรู้จักกลุ่มคำต่างๆ ขยายความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของลูกให้กว้างไกลออกไป

Get More Skills

เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับลูก ควรเล่นกับเขาบ่อยๆ และชวนพูดคุยเกี่ยวกับเกมที่เล่น เพื่อให้เขามีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ และสร้างกระบวนการเรียนรู้และความรู้ในเรื่องเดียวกันอย่างเห็นภาพรวมเกมแม่เหล็กแสนสนุกช่วยทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษา อ่านเขียน แล้วยังช่วยพัฒนาความคิดแบบซับซ้อนทางสมอง ให้ได้ฝึกฝนเรื่องการแยกแยะหมวดหมู่ การวิเคราะห์ และฝึกสายตาไปพร้อมๆกัน

  • BETTER ฝึกฝนสมาธิและการจดจ่ออยู่กับการเล่นเกม

  • SHARPER ฝึกสายตาการมองและเลือกภาพตามคำสั่งให้ถูกต้อง

  • HIGHER พัฒนาระดับสติปัญญาจากการเรียนรู้กลุ่มคำที่มีความหมายเชื่อมโยงกัน

Tips

การเสริมพัฒนาการทางสมองใดๆให้ได้ผล ต้องเลือกเวลาที่ลูกพร้อมและอารมณ์ดี สมองของลูกจะเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

Fun Magnet แม่เหล็กแสนสนุก
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner