คุณค่า 2 สารอาหารสำคัญที่พบในน้ำนมแม่ MFGM และ DHA เพื่อสมองก้าวล้ำทั้งความคิดและอารมณ์

 

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่