ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Make A Personal Dictionary ดิกชันนารีหรรษา
Make A Personal Dictionary ดิกชันนารีหรรษา

Tools

 • สมุดเปล่า 40-50 หน้าต่อเล่ม

 • ดินสอ

 • สี

 • กาว

 • นิตยสารเก่าๆ

 • กรรไกร

 • ยางลบ

 • ไม้บรรทัด

Fun Guide

แจกสมุดเด็กคนละ 1 เล่ม แล้วกำหนดอักษรบนกระดาษแต่ละหน้า เช่น หน้าแรก คืออักษร A หรือ ก ไก่ จากนั้นให้เด็กๆ คิดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A หรือ ก ไก่ มา 1 คำ แล้วเขียนบันทึกคำลงไป พร้อมอธิบายด้วยภาพที่ได้จากนิตยสารเก่าๆ ด้วยการตัดแปะด้วยกาวลงไป พร้อมธิบายเพิ่มเติมตามใจชอบ ตัวอย่างเช่น A ant หรือ มด แปะภาพมด พร้อมเขียนถึงมดในมุมของตัวเอง สัก 3-4 บรรทัด ทำแบบนี้ทุกหน้า วันละ 1 ตัวอักษร เมื่อครบจะได้ดิกชันนารีคำศัพท์ฉบับเด็กๆ ที่น่ารักน่าอ่านอย่างมาก

Get More Skills

กิจกรรมทำดิกชันนารี คือ การให้เด็กๆ ได้ทำสมุดคำศัพท์ฉบับของตัวเอง ใช้ได้ดีสำหรับส่งเสริมการอ่านการเขียน เรียนรู้การใช้ตัวอักษรสำหรับเด็กวัย 5-6 ปี เพื่อให้การสื่อสารรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น ฝึกทักษะความจำ และใช้ทักษะทางศิลปะร่วมกับการฝึกการเรียงลำดับของสมอง

 • HIGHER สติปัญญาดีกว่าจากการฝึกเรียงลำดับอักษรด้วยศักยภาพสมองอันน่าทึ่ง

 • FASTER มีทักษะการสื่อสารที่ดีกว่า รวดเร็วกว่าจากการทำสมุดคำศัพท์ฉบับตัวเอง

 • STRONGER มีทักษะความจำดีกว่า จากการฝึกใช้อักษรร่วมกับทักษะทางศิลปะ

Tips

หากเด็กๆ นึกไม่ออก พ่อแม่สามารถเป็นผู้กำหนดคำให้เด็กๆ ได้ แต่ทางที่ดีควรเปิดกว้างให้เด็กๆ คิดคำของตัวเอง และกระตุ้นศัพท์ตัวอย่างที่ง่ายๆ ให้ก่อนจนกว่าพวกเขาจะคิดคำที่ยากขึ้นได้เอง

Make A Personal Dictionary ดิกชันนารีหรรษา
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner