ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Make a Puzzle นักสร้างจิ๊กซอว์
Make a Puzzle นักสร้างจิ๊กซอว์

Tools

  • กระดาษแข็ง

  • ปากกา

  • ดินสอ

  • ดินสอสี

  • ปากกามาร์กเกอร์สีดำ

  • กรรไกร

  • ซองจดหมายหรือกล่อง

Fun Guide

ชวนเด็กๆ ให้วาดภาพระบายสีลงบนกระดาษแข็ง ในลักษณะภาพใหญ่ขนาดประมาณ A4 จากนั้นใช้ปากกามาร์กเกอร์ขีดเป็นช่องๆ เพื่อเป็นไกด์สำหรับการจัดแบ่งชิ้นส่วนเป็นหลายๆ ชิ้น ใช้กรรไกรตัดชิ้นส่วนออกมาตามไกด์ที่ขีดไว้ นำไปใส่ใจซองจดหมายหรือกล่อง เขย่าให้คละกันแล้วนำออกมาเล่นเพื่อต่อกลับให้เป็นภาพเดียวดังเดิม

Get More Skills

ปริศนาจิ๊กซอว์และตัวต่อ เป็นเกมที่ฝึกสมองเด็กๆ ได้ดีมาก แต่จะสนุกไปอีกขั้นถ้าหากเด็กๆ เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเอง กิจกรรมนี้ชวนเด็กมาสร้างจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมการทำงานศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการและการคำนวณไปพร้อมๆ กัน ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้คล่องแคล่ว และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองได้ดี

  • BRIGHTER เฉลียวฉลาด คล่องแคล่วจากการทำจิ๊กซอว์และมีความภูมิใจในการสร้างผลงานตัวเอง

  • HIGHER เพิ่มพูนสติปัญญาของลูกจากการทำงานศิลปะ ผสมผสานจินตนาการในการทำจิ๊กซอว์

  • SMARTER ทักษะแก้ปัญหาที่ดีกว่า จากการเล่นจิ๊กซอว์ที่ทำขึ้นเอง

Tips

ในกระดาษ 1 แผ่น สามารถวาดรูประบายสีได้ทั้งสองด้านของกระดาษแข็ง จะได้จิ๊กซอว์ไว้เล่น 2 ชุดในชิ้นเดียวกัน

Make a Puzzle นักสร้างจิ๊กซอว์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner