Tools

  • ของเล่นของลูก 1 ชิ้นที่นํ้าหนักเบา ทนทาน สีสันสดใส เช่น ตุ๊กตาผ้า ตุ๊กตาพลาสติก หรือซองถุงผ้าใบเล็กๆ

  • เชือกหนานุ่ม ยาว 2 ฟุต

Fun Guide

เตรียมเชือกนุ่มมือขนาดใหญ่ ยาว 2 ฟุต ด้านหนึ่งผูกติดกับข้อมือลูกหลวมๆ อีกด้านผูกติดของเล่นที่มีนํ้าหนักเบา เช่น ตุ๊กตาผ้า แก้ว พลาสติก จากนั้นจับตุ๊กตาขึ้นสูงแล้ว ปล่อยให้ตกลง ลูกน้อยจะพยายามขว้างหรือคาดเดาการตกถึงพื้น เมื่อ ลูกขยับมือจะพบตุ๊กตาเคลื่อนตามตัวเอง และสามารถดึงกลับมาได้ง่ายๆ แค่ขยับข้อมือในทิศทางต่างๆ

Get More Skills

กิจกรรมเชือกวิเศษสร้างความแปลกใจ เมื่อของหล่น แต่กลับไม่ตกถึงพื้นเพราะมีเชือกผูกไว้ เปิดโอกาสให้ลูกได้สำรวจโลกในมุมใหม่ๆ และเขารู้สึกภูมิใจที่เป็นคนทำให้ตุ๊กตาเคลื่อนไหว

  • BETTER มีสมาธิและจดจ่อกับวัตถุที่เคลื่อนไหว

  • SHARPER ฝึกสายตาการจับจ้องมองวัตถุ

  • HIGHER เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Tips

เปลี่ยนของเล่นเป็นชนิดที่มีล้อหรือมีเสียง การเคลื่อนไหวและเสียงจะทำให้ลูกสนุกและสนใจมองตามเชือกวิเศษมากขึ้น