Tools

  • ใช้ตุ๊กตาเย็บติดกับถุงมือหรือถุงเท้าหรือทำเองจากผ้ากว้าง 2 นิ้ว ยาวเท่ารอบข้อมือหรือข้อเท้าลูก

  • ติดตัวแปะเพื่อให้ติดและถอดได้ง่าย นำตุ๊กตาผ้าตัวเล็กๆ มาแปะไว้ หรือหาซื้อตุ๊กตาติดตามตัวนี้จากร้านของเล่น

Fun Guide

เลือกตุ๊กตาน่ารักสีสดใสแปะติดไปกับถุงมือหรือถุงเท้า หรือผ้าที่เย็บขึ้นมาเอง พันรอบข้อมือเหมือนนาฬิกาสวมแขนหรือขา เขาจะสนุกสนานกับตุ๊กตาที่ขยับตามเมื่อเขาเคลื่อนไหว

Get More Skills

สร้างความประหลายใจให้ทารกด้วยการติดตุ๊กตาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแขนหรือขาลูก จะมองตามตุ๊กตาเมื่อแขนขาขยับ

  • BETTER มีสมาธิและการจดจ่ออยู่กับตุ๊กตาที่เคลื่อนไปมา

  • SMARTER ฝึกใช้สายตาจากการมองตุ๊กตา

  • HIGHER ฝึกการสังเกตและจดจำ

Tips

เพิ่มตัวติดหนึบมากกว่า 1 ตัว เพื่อหลอกล่อให้ลูกขยับตัวให้มากขึ้น พร้อมกระตุ้นให้ลูกกลิ้งตัวไปมา จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวให้ลูกได้