เด็กๆ นั้นเรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้สิ่งรอบข้าง เช่น ตอนเล็กๆ ก็ใช้มือสัมผัสสิ่งต่างๆ เอาสิ่งที่พบเข้าปากเพื่อสำรวจ เมื่อถึงวัยเดินได้ เขาก็ยิ่งอยากออกไปเรียนรู้โลกมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคได้ง่าย พูดได้ว่าความต้องการเรียนรู้ทำให้เขาเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคเข้าร่างกายได้มากขึ้น และการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการเป็นหวัด หรืออาการภูมิแพ้ มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ส่งผลให้เขาเรียนรู้ได้น้อยและไม่ต่อเนื่อง และพบว่าสารอาหารอย่าง MFGM จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเด็กให้แข็งแรงขึ้นได้ เรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

MFGM มาจากไหน

MFGM (Milk Fat Globule Membrane) คือเยื่อชีวภาพที่ห่อหุ้มอยู่รอบๆ อนุภาคไขมันในนมที่พบในนมแม่ ทำให้ไขมันสามารถคงรูปอยู่ได้ในน้ำนม MFGM อุดมไปด้วยไขมันและโปรตีนชีวภาพมากกว่า 150 ชนิด ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองของเด็ก MFGM มีอยู่ในน้ำนมแม่และน้ำนมวัว และด้วยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน สามารถนำ MFGM มาเติมในนมผงสำหรับเด็กได้

MFGM ช่วยให้ลูกเจ็บป่วยน้อยลง เรียนรู้ได้มากขึ้น

MFGM กับภูมิคุ้มกันของเด็ก

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะทำหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ทั้งนี้ร่างกายของคนเรามีระบบป้องกันเชื้อโรคอยู่หลายระดับ เช่น ผิวหนัง เนื้อเยื่อ หรือสารคัดหลั่งต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกาย หรือเม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น

ในวัยที่ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โภชนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเรียนรู้ของลูกน้อยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง มีสารอาหารอยู่หลายชนิดที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของลูกน้อยได้แก่ ดีเอชเอ สังกะสี ไอโอดีน และเหล็ก ฯลฯ รวมทั้งสารอาหารอย่าง MFGM

มีการศึกษาพบว่าโปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยให้ร่างกายเด็กต่อสู้กับการติดเชื้อได้ เช่น มีการศึกษาพบว่า MFGM ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน1 ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและภูมิแพ้ในเด็ก2 ได้แก่ อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จาม ฯลฯ

อีกทั้ง ยังมีการศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 6 ปี พบว่า เด็กที่ได้รับนมเสริม MFGM จะมีระยะเวลาในการเป็นไข้หรือเจ็บป่วยและใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเด็กที่กินนมที่ไม่มีส่วนผสมของ MFGM แสดงถึงการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเอง

ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ลูกเจ็บป่วยน้อยลง เรียนรู้ได้มากขึ้น

คุณแม่คงทราบดีนะคะว่าร่างกายที่แข็งแรงถือว่าเป็นต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดของเด็ก ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเขาไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นคนอื่น คิดภาพสิคะว่าแทนที่จะได้สนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ออกไปวิ่งเล่น ได้สำรวจต้นไม้ใบหญ้าอย่างสนุกสนาน ลูกกลับมานอนซม เพราะเป็นหวัด เป็นภูมิแพ้ ลูกจะเสียโอกาสแห่งการเรียนรู้ไปมากมายแค่ไหน

การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น ทำให้ลูกเจ็บป่วยน้อยลงและมีจำนวนวันที่เจ็บป่วยน้อยลงด้วย เมื่อเจ็บป่วยน้อยลง ลูกก็มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งคุณแม่เองก็ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแลลูกยามเจ็บป่วยด้วย

เด็กที่ร่างกายแข็งแรงจะได้เปรียบ เพราะเขาจะพร้อมการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้มาก เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดเพราะปัญหาสุขภาพ จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของลูก เมื่อเด็กมีร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ คุณแม่ก็ไม่ต้องกังวล ลูกเองก็สามารถเล่นและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

MFGM ช่วยให้สมองดี

นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ลดการเจ็บป่วยของเด็กแล้ว MFGM ยังส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองและสติปัญญาของเด็กด้วย จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว3 นอกจากนั้นจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ DHA เพียงอย่างเดียว เมื่อเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมาก ก็จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ดังนั้น จึงพูดได้ว่า MFGM คือสารอาหารมหัศจรรย์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเด็กให้แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสมองด้วย อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีและต่อเนื่องของเด็ก คุณแม่จึงควรให้ความสำคัญกับการให้ลูกได้รับ MFGM นะคะ

 

References
1Timby N et al.Pediatr Gastroenterol Nutr.2013;60:384-389
2 Birch EE et al.J Nutr.2010;156 (6):902-906
3 NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition

 

ไขรหัสลับ MFGM สารอาหารสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาแข็งแรง