ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Mead Johnson Rewards 2019
Mead Johnson Rewards 2019
genius_baby_app
accumulate_points
accumulate_points
 
 
เงื่อนไขสำหรับประชาสัมพันธ์การชิงโชคและแลกของรางวัล
1.ผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมชิงโชคและแลกของรางวัล คือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Enfaที่ร่วมรายการแล้วสแกน QRCode เพื่อรับคะแนนในแอพ A+ Genius Baby โดยใช้กดรับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นชิงโชคและหรือแลกของรางวัล เท่านั้น
2.ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ร่วมรายการสะสมคะแนน คือ นมสูตรพิเศษ / นมสูตรเด็กแรกเกิด - 1ปี / นมสูตรเด็กอายุ 6เดือน - 3ปี / นมกล่องสูตร UHT
3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถชิงโชคและหรือแลกของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยยอมรับตามกำหนดและเงื่อนไขของทาง บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด
4.ระยะเวลาการสะสมคะแนนเพื่อชิงโชคและหรือแลกของรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ โดยเงื่อนไขการแลกรับสิทธิเป็นไปตามที่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดในแต่ละแคมเปญ เริ่มจับสลากสุ่มผู้โชคดี และประกาศผลผู้โชคดีสำหรับการชิงโชค ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 – มกราคม 2564 นี้ โดยสถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 รวมทั้งสิ้น 37 รางวัล ดังนี้
ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563 : เซทของเล่น Table Train Set มูลค่ารางวัลละ 9,990 บาท จำนวน 2 รางวัล และ iPhone 11 Pro Max 64 GB มูลค่ารางวัลละ 39.900 บาท จำนวน 2 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563 : เซทของเล่น Splash & Scoop Bay มูลค่ารางวัลละ 4,590 บาท จำนวน 2 รางวัล และ iPhone 11 Pro Max 64 GB มูลค่ารางวัลละ 39.900 บาท จำนวน 2 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
         จับรางวัลวันที่ 16 มีนาคม 2563 และประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2563 : เซทของเล่น Large Kitchen Set มูลค่ารางวัลละ 15,990 บาท จำนวน 2 รางวัล และ Central Voucher มูลค่ารางวัลละ 10.000 บาท จำนวน 8 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 20 เมษายน 2563 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2563
ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563 : สวนน้ำสไลเดอร์ สายรุ้ง มูลค่ารางวัลละ 4,290 บาท จำนวน 5 รางวัล และ Central Voucher มูลค่ารางวัลละ 10.000 บาท จำนวน 8 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563
         จับรางวัลวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563 : Little Tikes Outdoor Picnic Set มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และ Joie Stroller Litetrax 4 Chromium มูลค่ารางวัลละ 12.500 บาท จำนวน 8 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และประกาศผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2563 : SHARP เครื่องฟอกอากาศ (62 ตร.ม.) รุ่น FP-J80TA-W มูลค่ารางวัลละ 26,990 บาท จำนวน 1 รางวัล และ Joie Stroller Litetrax 4 Chromium มูลค่ารางวัลละ 12.500 บาท จำนวน 8 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
         จับรางวัลวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2563 : Dyson Supersonic™ hair dryer มูลค่ารางวัลละ 14,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และประกาศผลวันที่ 17 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2563 : ลู่วิ่งไฟฟ้า มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 14 กันยายน 2563 และประกาศผลวันที่ 14 กันยายน 2563
ครั้งที่ 9 : กันยายน 2563 : หุ่นยนต์ดูดฝุ่น มูลค่ารางวัลละ 12,900 บาท จำนวน 2 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563
         จับรางวัลวันที่ 13 ตุลาคม 2563 และประกาศผลวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 10 : ตุลาคม 2563 : จักยาน Mini Cooper 3 ล้อ มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 ตุลาคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และประกาศผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2563 : โต๊ะสวนสัตว์ มูลค่ารางวัลละ 9,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
         จับรางวัลวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และประกาศผลวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 12 : ธันวาคม 2563 : Iphone รุ่นใหม่ล่าสุด มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
         สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
         จับรางวัลวันที่ 18 มกราคม 2564 และประกาศผลวันที่ 18 มกราคม 2564
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และจะได้รับการแจ้งเตือนที่บริเวณ notification ของเมนูด้านซ้ายมือ ผู้โชคดีต้องทำการแสดงตัวในการรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคลอื่นได้
8. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการได้โดยตรง
9. แคมเปญประเภทการใช้คะแนนชิงโชครับของรางวัล จะไม่ทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอเข้ารับรางวัลโดยติดต่อมาที่เบอร์โทร. 02-645-0014
10. กิจกรรมการร่วมชิงโชคและหรือแลกของรางวัล สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เรกคิทท์เบนคีเซอร์เฮลธ์แคร์แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท บัซซี่บีส์จํากัด คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
11. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบอินเตอร์เน็ต การทุจริตในการร่วมร่ายการ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
12. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
13. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชิงโชคและการแลกของรางวัล เพิ่มเติมได้ทางแอพA+ Genius Baby เมนู Rewards www.enfababy.com/rewards

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Notification บน แอพพลิเคชั่น และหน้าประกาศผลผู้โชคดีในเมนู Rewards

Mead Johnson Rewards 2019
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner