ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การเก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การที่ท่านให้ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และวันเดือนปีเกิดของบุตรของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) แก่มี้ด จอห์นสัน ผ่านทางแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าท่านให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจแก่มี้ด จอห์นสัน ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย และขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เรคคิทท์ เบนคีเซอร์ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดให้ท่านเข้าถึง Enfa Smart Club ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคุณแม่ ซึ่งให้บริการฟรีแก่สมาชิก โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลเด็กที่เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่เป็นกลาง ในการใช้งาน Enfa Smart Club ท่านไม่จำเป็นต้องมียอดซื้อผลิตภัณฑ์ของ RB มาก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ โดยจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

เรามีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้ และสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับมี้ด จอห์นสัน ได้ที่ https://www.enfababy.com/privacy-policy

ท่านสามารถอ่าน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่นี่ และ "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ที่นี่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner