ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 10 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 10 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • ตอบโจทย์ที่มีเงื่อนไขและสถานการณ์ได้  เช่น  ถ้า..หิว จะทำอย่างไร หรือถ้า...เดินไปไหนไกลๆ แล้วเหนื่อยจะทำอย่างไร

 • จัดกลุ่มสิ่งของตามสีและรูปทรงได้

 • ต่อบล็อกเป็นรูปทรงต่างๆ ได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กระโดดได้ไกล โดยเท้าทั้ง 2 ข้าง ถึงพื้นพร้อมกัน

 • กระโดดขาเดียวได้ 8-10 ครั้งโดยไม่เปลี่ยนขาเลย

 • ตากับกล้ามเนื้อแขนขาประสานสัมพันธ์กันดี รับส่งลูกบอลได้อย่างตรงเป้าหมาย

 • กระโดดจากแป้นเตี้ยๆ ด้วยขาทั้ง 2 ข้างได้

ฉลาดสื่อสาร

 • ตั้งคำถามเป็นประโยคที่มีความหมาย

 • ชอบพูดศัพท์ใหม่ๆ  

 • พูดคำแสดงความขอบคุณ ขอโทษ

ฉลาดอารมณ์

 • แสดงอารมณ์สนุกสนานจากการเล่นอย่างชัดเจน

 • มีความอยากรู้อยากเห็น หยิบ จับ สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่

 • เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 10 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 11 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner