ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 6 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 6 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • มีการตั้งคำถามเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ต้องการ

 • มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ทำ

 • มีการเชื่อมโยงเหตุผลเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้หลากหลาย 

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กระโดดขาเดียวได้อย่างต่อเนื่อง และนานขึ้น 

 • ยืนขาเดียวโดยไม่เซนานขึ้นกว่าเดิม

 • เดินก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องกางแขน

 • กระโดดขาเดียวอยู่กับที่และกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

ฉลาดสื่อสาร

 • ใช้คำพูดที่มีความหมาย และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ กับตนเอง

 • เล่นและพูดโต้ตอบร่วมกับเด็กอื่นๆ มากขึ้น

 • ช่างพูดช่างคุย

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี

 • ทำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มตามกฎกติกาที่ผู้ใหญ่กำหนดไว้ได้ดีขึ้น

 • เด็กรู้จักให้อภัยและขอโทษเมื่อทำความผิด

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 6 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 6 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner