ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 8 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 8 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • บอกชื่อจริงนามสกุลตัวเองได้

 • เข้าใจเรื่องเวลา เช่น คำว่าพรุ่งนี้ ว่าหมายถึงอะไร

 • เข้าใจความเหมือนและความต่าง

 • เรียงสิ่งของจากใหญ่สุดไปหาเล็กสุด หรือจากเล็กสุดไปหาใหญ่สุดได้     

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กระโดดและยืนขาเดียวได้

 • ใช้กรรไกรตัด หรือตักสิ่งของได้

 • หมุนตัว แกว่งตัว ตีลังกา วิ่ง กลิ้ง ปีนบันไดและต้นไม้คล่อง

 • ก้าวสลับเท้าขึ้นลงบันไดได้คล่อง

ฉลาดสื่อสาร

 • สามารถเล่าเรื่องราวที่ไปพบเจอได้

 • ร้องเพลงหรือพูดคำคล้องจองได้

 • กล้าถามกล้าพูดคุยมากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • สนุกกับการเล่นของเล่นใหม่ๆ

 • ชอบเล่นกับเพื่อนคุ้นเคย

 • สามารถอธิบายถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 8 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 8 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner