ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 11 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 11 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • บอกชื่อสีและรูปทรงได้ถูกต้อง  

 • ฟังนิทานแล้วเล่ารายละเอียดได้ถูกต้อง

 • เวลาฟังนิทานจะบอกได้ว่าเรื่องที่ฟังจะจบอย่างไร

 • วาดภาพมีรายละเอียดมากขึ้น เช่น วาดรูปบ้านมีประตู หน้าต่างและหลังคาได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กระโดดสลับขาได้ชำนาญขึ้น

 • สนเข็มเล่มใหญ่ๆ ได้

 • ขี่จักรยานสองล้อได้

ฉลาดสื่อสาร

 • รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 • บอกว่าชอบหรือไม่ชอบกินอะไร

 • บอกชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ได้  

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เข้าใจอารมณ์ของตนเองว่าเป็นอย่างไร และเพราะอะไร เช่น “ในห้องมืด หนูกลัวผีมาหา” 

 • ปฏิบัติตามข้อตกลงในข้อกำหนดหรือกติกาใหม่ๆ ได้ดี

 • เป็นผู้นำและผู้ตามในกลุ่มได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 11 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 11 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner