ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 6 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 6 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • ทำตามคำสั่งได้ และปฏิบัติได้ถูกต้อง

 • ประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของตัวเอง

 • เข้าใจในอาชีพต่างๆ ตามบทบาทสมติ

 • เข้าใจความความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สิ่งอื่นๆ รอบข้าง

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ตากับกล้ามเนื้อแขนขาประสานสัมพันธ์กันดี

 • ร้อยลูกปัดได้คล่อง

 • แต่งตัว ติดกระดุม ประแป้งเองได้

 • ขี่จักรยานสามล้อได้คล่อง

ฉลาดสื่อสาร

 • เล่าเรื่องเป็นประโยคที่มีความหมาย เป็นเรื่องเป็นราว

 • สนใจคำที่มีความหมายใหม่ๆ และค้นหาความหมายของคำ

 • พูดได้คล่องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ออกเสียงพยัญชนะต่างๆ ได้ชัดเจน

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ทำกิจกรรมได้ตามลำพังโดยคุณแม่ไม่ต้องอยู่ด้วย

 • กล้าพูด กล้าคุย พัฒนาการทางด้านภาษาดีขึ้น

 • บางครั้งก็แสดงอาการต่อต้าน ไม่ยอมทำตามที่บอก

 • ดีใจเมื่อทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ โดยการแสดงออกด้วยท่าทางและคำพูด

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 6 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 6 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner