ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 7 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 7 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • แยกความแตกต่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้

 • ชอบเล่นเกม ต่อจิกซอว์ โดมิโนภาพ

 • บอกมือซ้ายหรือขวาได้ เฉพาะมือของตัวเอง

 • จัดแยกกลุ่มได้ตามขนาดสี รูปร่าง และอะไรคู่กับอะไร

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ลงบันไดก้าวสลับขาได้

 • ใช้มือได้ดี จับดินสอ พูกัน สีเทียนได้ถูกต้อง

 • วาดรูปคนโดยมีส่วนหัว แขน ขา และลำตัวได้

ฉลาดสื่อสาร

 • รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 • รู้ความหมายหรือคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนสนใจ เช่น กีฬา  

 • ชอบการอ่าน จดจำเรื่องโปรด และมักแสดงท่าทางประกอบ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ชอบใช้เสียงดัง เพื่อแสดงตัวตนของตนเอง

 • บอกหรือแสดงความรู้สึก ความต้องการ และอารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เมื่อเพื่อนแย่งของเล่นก็ไม่ได้ตีเพื่อน แต่บอกเพื่อนว่าไม่ให้แย่ง หากเพื่อนไม่หยุด ก็ไปบอกครูได้

 • รับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 7 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner