ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 6 ปี
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 6 ปี

ฉลาดเรียนรู้

 • ซุกซนน้อยลง มีสมาธิมากขึ้น

 • สามารถอ่านเขียนคำง่ายๆ ได้แล้ว

 • รอคอยได้นานขึ้นกว่าเดิม และควบคุมตัวเองได้ มีเหตุผล

 • จำท่าเต้นประกอบเพลงได้ 3-4 ท่า

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ชอบการเล่นวาดภาพระบายสี  ปั้นดิน ต่อภาพ ต่อเลโก้ ฯลฯ

 • เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้ดี

 • สนเข็มเล่มใหญ่ๆ ได้

 • เขียนพยัญชนะ (ตามรอยประ) ได้ตรงเส้นสวยงาม

ฉลาดสื่อสาร

 • รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 • เข้าใจในความหมายของคำต่างๆ มากขึ้น

 • ชอบตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว

ฉลาดด้านอารมณ์

 • มีความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น ช่วยแม่ล้างจาน ช่วยเพื่อนถือหนังสือ

 • แสดงออกซึ่งสิ่งที่ตนสนใจ เช่น สัตว์ที่ชอบ

 • รอคอยได้นานขึ้นกว่าเดิม และควบคุมตัวเองได้  

 • ชื่นชมกับความสำเร็จของเพื่อนในการทำกิจกรรมต่างๆ

 • ชอบเล่นบทบาทสมมติ และชอบเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน

 • เข้าใจกฎเกณฑ์สังคม ข้อห้ามต่างๆ

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 6 ปี
โภชนาการลูกน้อย อาหารเด็ก 6 ขวบ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner