ฉลาดเรียนรู้

       ดื่มนมเอนฟามาม่า นมสำหรับแม่ตั้งครรภ์ ที่อุดมด้วยดีเอชเอ แคลเซียม และธาตุเหล็ก อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมสมองลูกให้พร้อมต่อการเรียนรู้

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

ฉลาดเคลื่อนไหว

  • ลูกรู้สึกถึงสัมผัสได้แล้ว  ออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดิน  โยคะ   เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

  • ออกกำลังกายเบาๆ เช่น  ปั่นจักรยานอยู่กับที่  เดินเล่น  เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

ฉลาดด้านอารมณ์

  • พูดคุยกับคนใกล้ตัว เพื่อทำอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด  ซึ่งจะส่งผลดีต่ออารมณ์ลูกในท้องเช่นกัน

  • ทำกิจกรรมที่ทำให้สบายใจ อารมณ์ดี เช่น อ่านหนังสือเล่มโปรด อารมณ์ดีของแม่ส่งผลต่ออารมณ์ของลูกด้วย