ฉลาดเรียนรู้

 • การมองเห็นของลูกพัฒนาแล้ว ให้เล่นส่องไฟฉายใส่ลูก  ใช้ไฟฉายหลอดเล็กๆ ที่มีแสงไม่จ้านัก ฉายส่องไปที่หน้าท้อง วนเป็นรูปวงกลมรอบสะดือช้าๆ เพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่รับรู้แสงของลูก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมองเห็นหลังคลอด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

 • ดาวน์โหลดเพลงจาก  Enfa A+ Genius Baby Application เปิด ให้ลูกในครรภ์ฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูก  เพื่อความฉลาดเรียนรู้ของเขาต่อไป

 • ดื่มนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีดีเอชเอ อย่างนมเอนฟามาม่า วันละ 2 แก้ว   เพื่อสะสมดีเอชเอให้สมองลูกในครรภ์ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีของลูกหลังคลอด

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • นั่งโยกตัวบนเก้าอี้โยก การเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ช่วยพัฒนาประสาทรับสัมผัสและการเคลื่อนไหวของลูก

 • ออกกำลังกายเบาๆ เช่น  เดินเล่น  เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

 • ดาวน์โหลดการ์ด การออกกำลังกายด้วยลูกบอลจากหมวด Tools  มาทำตาม  เพื่อพัฒนาระบบประสาทการเคลื่อนไหวและทรงตัวของลูกในครรภ์

ฉลาดสื่อสาร

 • อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

 • พูดคุยกับลูก เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูก  และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

 • ท่องคำคล้องจองให้ลูกในครรภ์ฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เล่นเกม อ่านหนังสือ ถักนิตติ้ง ที่ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เพื่อพัฒนาอารมณ์และสมองลูกในครรภ์ 

 • ทำกิจกรรมที่ทำให้สบายใจ อารมณ์ดี เช่น ฟังเพลง ดูหนังที่ชอบ อารมณ์ดีของแม่ส่งผลต่ออารมณ์ของลูกด้วย