ฉลาดเรียนรู้

 • การมองเห็นของลูกพัฒนาแล้ว ให้ออกไปยืนรับแดดอ่อนตอนเช้าบ่อยๆ  เพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นของลูก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของลูกหลังคลอด

 • ดาวน์โหลดเพลงจาก  Enfa A+ Genius Baby Application เปิด ให้ลูกในครรภ์ฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูก  เพื่อความฉลาดเรียนรู้ของเขาต่อไป

 • ดื่มนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีดีเอชเอ อย่างนมเอนฟามาม่า วันละ 2 แก้ว   เพื่อสะสมดีเอชเอให้สมองลูกในครรภ์ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีของลูกหลังคลอด

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • นั่งโยกตัวบนเก้าอี้โยก การเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ช่วยพัฒนาประสาทรับสัมผัสและการเคลื่อนไหวของลูก

 • ออกกำลังกายเบาๆ เช่น  เดินเล่น  เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

 • ทำกายบริหาร ยกแขนข้างหนึ่งชูขึ้นเหนือศีรษะช้าๆ พร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ลดแขนลง พร้อมกับผ่อนลมหายใจออก สลับแขน แล้วหายใจแบบเดียวกัน ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ช่วยลดอาการเจ็บชายโครงและพัฒนาประสาทการทรงตัวของลูก

ฉลาดสื่อสาร

 • เมื่อลูกดิ้นหรือเตะ ชวนคุณพ่อแตะตรงอวัยวะที่เป็นรอยนูนตรงหน้าท้อง พร้อมพูดคุยทักทายลูก  เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

 • พูดคุยกับลูก เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูก  และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

 • ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ลูกในครรภ์ฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เล่นเกม อ่านหนังสือ ถักนิตติ้ง ที่ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เพื่อพัฒนาอารมณ์และสมองลูกในครรภ์ 

 • สวดมนต์ ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ  เพื่อพัฒนาอารมณ์และสมองลูกในครรภ์