ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ดีเอชเอ และเออาร์เอ กับการมองเห็นที่ดีกว่า

     เพราะการมองเห็นที่ชัดเจนส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้ดีจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้และความฉลาดของเด็ก

     การมองเห็นที่ดีเป็นความสามารถแรกที่จะนำไปสู่พัฒนาการอื่นๆ  เพราะเด็กจะใช้ดวงตารับรู้ข้อมูล ทำให้เกิดความอยากรู้ อยากสัมผัสสิ่งที่เห็น มือ แขน ขาเคลื่อนไหวประสานกับสายตา (ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว) การมองเห็นที่ดีมีความจำเป็นต่อการแยกแยะสิ่งของต่างๆ และการเคลื่อนไหว ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย  ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ พบว่าข้อมูลต่างๆ ที่เด็กรับรู้มาจากการมองเห็นถึงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

     ที่สำคัญ เด็กๆ นั้นไม่ได้มองเห็นอย่างชัดเจนในทันทีเกิดมา ต้องอาศัยการกระตุ้นการมองเห็นของเด็กให้เกิดการทำงาน  ยิ่งเด็กมองเห็นชัดเจนได้เร็วเท่าใด  ก็เท่ากับช่วยสะสมข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ในสมอง ก่อเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ส่งผลต่อความฉลาดของเด็กต่อไป

     มีงานวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับนมที่มี DHA 17 มก. และ ARA 34 มก./100 กิโลแคลอรี มีการมองเห็น  (Visual Acuity) ดีกว่าเด็กที่ได้รับนมที่ไม่เสริม DHA และ ARA  ถึง 1.5 บรรทัดของแผ่นวัดสายตา-Eye Chart  (วัดที่อายุ 1 ปี)  การมองเห็นที่ชัดเจนส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้ดี

(Reference : Morale SE, et al. Early Hum Development 2005;81:197-203)

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

คู่มือคุณแม่เมื่อต้องดูแลทารก 3 เดือน
การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 3
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner