วิธีเล่น - คุณแม่ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา แล้วให้ลูกน้อยระบายสีตามรหัสที่ระบุเอาไว้ให้เต็มทุกช่อง แล้วสัตว์ตัวน้อยที่ซ่อนอยู่จะปรากฏออกมาให้เห็นทันที...ตัวอะไร อย่าช้าระบายสีกันเลย!

(สำหรับช่องที่เป็นรูปดาวใช้สีได้ตามใจชอบ)

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดการเรียนรู้ในคิดวิเคราะห์และคาดเดาภาพที่จะค่อยๆ ปรากฏออกมา

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาในการระบายสีให้ตรงตามช่องที่ระบุไว้ให้

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษา และการสื่อสารจากการที่ได้พูดคุยกับแม่ขณะเล่นกิจกรรมนี้ด้วยกัน

  • ฉลาดอารมณ์  -  การที่แม่มาชวนลูกเล่น ชวนพูดคุยด้วยจะสร้างความฉลาดอารมณ์ให้ลูกได้