วิธีเล่น
ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมาแล้วนำไปเล่นกับลูก  โดยดูจำนวนสิ่งต่างๆ ในแต่ละข้อ  และลองนับว่าแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่ และหากจะเอาสิ่งของในแต่ละข้อออกให้เหลือ 4  จะเอาต้องเอาออกจำนวนเท่าใด ให้เด็กๆ กากบาททับจำนวนที่ต้องเอาออก  และเติมตัวเลขลงในช่องวางด้วย

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดการเรียนรู้ในเรื่องการนับและการใช้สมองฝึกการลบเลข

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ (จากการเขียน)

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษา และการสื่อสารจากการนับ รวมและลบจำนวน

  • ฉลาดอารมณ์  -   การที่แม่มาชวนลูกเล่นด้วยจะสร้างความฉลาดอารมณ์ให้ลูก