วิธีเล่น
ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา แล้วให้ลูกช่วยพี่อาววี่หาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ด้านล่าง ซึ่งซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ในภาพนี้ ให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ หาได้ครบแล้วก็ลากเส้นตัวเลขตามรอยประด้วยกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air
  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดการเรียนรู้ในการสังเกตภาพ เพราะต้องสิ่งของที่ซ่อนอยู่

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาในการลากเส้นตัวเลขตามรอยประ

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษาและการสื่อสารจากการได้รู้จักคำศัพท์ต่างๆ ในภาพ

  • ฉลาดอารมณ์  -  การที่แม่มาชวนลูกเล่นเกมหาภาพ และเมื่อลูกหาได้แล้วแม่ชมเชย จะสร้างความพึงพอใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความฉลาดอารมณ์ได้