ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 3 ปี 6 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 3 ปี 6 เดือน

       พัฒนาการของเด็กวัยนี้การเล่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เขาได้ผ่อนคลายอารมณ์ ไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม  คุณแม่มือใหม่ควรปล่อยให้ลูกได้เล่นมากๆ เพราะการเล่นช่วยพัฒนาสมองลูกสู่อัจฉริยะรอบด้านได้  มาดูพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกกันค่ะ

ฉลาดเรียนรู้

 • ลูกวัยนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อสิ่งต่างๆ ผ่านการใช้ภาษา โดยเรียงคำให้เป็นประโยค แล้วผูกโยงประโยคด้วยการเชื่อมความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถทำความเข้าใจกับความคิดใหม่ๆ หรือเรื่องราวที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

 • ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดต่างๆ นี้ยังช่วยให้ลูกคิดในเชิงสัญลักษณ์ได้ด้วย เช่น ตุ๊กตาแทนคน แล้วนำมาเล่นบทบาทสมมติเลียนแบบจากประสบการณ์ รวมทั้งรู้ถึงความสำคัญของสัญลักษณ์และสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เช่น รู้ว่า ตัวเลข ใช้แทนจำนวนนับ หรือการวัดปริมาณได้ ตัวหนังสือใช้แทนคำพูดได้ เป็นต้น

 • การเปิดโอกาสให้ลูกได้ฝึกตั้งคำถามและคิดอย่างเป็นระบบบ่อยๆ จะช่วยให้สมองได้ฝึกการเชื่อมโยงวงจรแห่งความรู้และทำให้สามารถคิดได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ทักษะการเคลื่อนไหวของลูกดีขึ้นตามลำดับเพราะลูกได้มีโอกาสฝึกฝนทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง กระโดด หรือแม้กระทั่งการถีบจักรยานสามล้อ ซึ่งลูกทำได้ดี คล่องแคล่วขึ้นจากเดือนก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด

 • การทำงานประสานกันระหว่างตากับมือดีขึ้นตามลำดับ สังเกตได้จากลูกสามารถโยนรับลูกบอลได้แม่นยำมากขึ้น ลากเส้นได้ตรงขึ้น ต่อบล็อกได้หลายชั้นมากขึ้น หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการได้มีโอกาสฝึกฝนบ่อยๆ 

ฉลาดสื่อสาร

 • ลูกเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้มากขึ้น ออกเสียงได้ชัดขึ้น ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการใช้ภาษาได้ถูกต้อง

 • ชอบถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เด็กผู้ชายที่พูดช้าเมื่อเข้าสู่วัยนี้ส่วนใหญ่จะพูดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่อาจมีบ้างที่บางคนกลับมาพูดติดอ่างในช่วงสั้นๆ แล้วก็หายไปเอง

 • ความสามารถทางภาษาที่เพิ่มขึ้นบวกกับการมีจินตนาการมากขึ้น ทำให้ลูกแต่งเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นตุเป็นตะทีเดียว

ฉลาดด้านอารมณ์

 • รับรู้และยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้มากขึ้น

 • พยายามแสดงออกซึ่งท่าทีที่เป็นมิตรเมื่ออยากเข้ากลุ่ม

 • อยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

 • สนใจเด็กเล็กกว่า บางครั้งก็รบเร้าคุณแม่ว่าอยากมีน้อง

 • ชอบเล่นสมมติเป็นสัตว์ต่างๆ และทำเสียงประกอบ เช่น โฮ่งๆ ก้าบๆ กุ๊กๆ

       คุณพ่อคุณแม่ควรจัดเวลาไว้สำหรับทำกิจกรรมที่หลากหลายกับลูก เพื่อคอยกระตุ้นพัฒนาการและทักษะในด้านต่างๆ  เพื่อพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกค่ะ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 6 เดือน
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 6 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner