ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 1 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 1 เดือน

       พัฒนาการลูกน้อยรุดหน้า เป็นเด็กช่างสงสัยและเต็มไปด้วยคำถาม โดยจะคอยเฝ้าดู สังเกต และเลียนแบบ  พร้อมที่จะเรียนรู้และสำรวจโลกที่กว้างใหญ่ เริ่มรู้จักเหตุผลบ้างแล้ว ต้องการเป็นตัวของตัวเองและอยากรู้อยากเห็น  คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จึงควรตอบสนองลูกด้วยการตอบคำถามอย่างเข้าใจด้วย มาดูกันค่ะว่าพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฉลาดเรียนรู้

 • เมื่อพบเจอปัญหาหรืออุปสรรค ลูกจะปรับตัวและลองผิดลองถูกด้วยวิธีต่างๆ อย่างสอดคล้องกับวัย

 • มีความเข้าใจในปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ หากมีการฝึกฝนทักษะนี้บ่อยๆ จะทำให้ทักษะการเรียนรู้ของลูกรุดหน้า

 • มีความอยากรู้อยากเห็น หยิบ จับ สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่ได้ทำกิจกรรม และมีความคุ้นชินกับสถานการณ์และบุคคลที่พบเจอ กล้าถามและกล้าพูดคุยมากขึ้น

 • มักตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย ชอบคุยกับคุณครู ด้วยท่าทีที่คุ้นเคยมากขึ้น และมักมีคำถามใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ลูกแข็งแรงมากขึ้น เรียกว่าเดินคล่อง วิ่งเร็ว และปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่ว

 • การเคลื่อนไหวจากการใช้กล้ามเนื้อจะเป็นไปอย่างกระฉับกระเฉง

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาเร็วกว่ากล้ามเนื้อเล็กที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ  ควรให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอ โดยเฉลี่ยเด็กวัยนี้ต้องการอาหารประมาณ 1,700 กิโลแคลอรีต่อวัน

ฉลาดสื่อสาร

 • ทักษะด้านการสื่อสารของลูกน้อยวัยนี้เติบโตตามวัย จะบอกความต้องการและแสดงความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้น ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าห้องน้ำ หรือการขอดื่มน้ำ

 • เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ หรือเกิดอุบัติเหตุจะสามารถบอกความรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  

 • ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้มากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • แม้ลูกจะมีอารมณ์หงุดหงิดในบางครั้ง แต่เขาก็สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างสอดคล้องตามวัย

 • ยิ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกทางอารมณ์อย่างหลากหลายจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  จะช่วยให้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ทำงานได้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์อย่างสอดคล้องกับวัย 

 • เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ชอบถามความรู้สึกและอารมณ์ของเพื่อนหรือครูผู้สอน

       เพื่อส่งเสริมให้สมองเกิดการเรียนรู้และเกิดการทักษะต่างๆ คุณแม่อย่าให้ลูกขาดสารอาหารโดยเฉพาะสารอาหารบำรุงสมองอย่างดีเอชเอ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ลูกวัยนี้ได้แสดงอารมณ์ที่หลากหลายแต่ก็อยู่ในขอบเขตและสมดุล คือถ้าลูกมีอารมณ์หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเกินไปพ่อแม่ก็ต้องคอยบอกคอยสอนด้วยนะคะ 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 1 เดือน
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 1 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner