ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 9 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 9 เดือน

       พัฒนาการลูกน้อยวัยนี้แม้ดูเหมือนลูกจะเติบโตขึ้น แต่ลูกยังต้องการการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อยู่  มาดูกันว่าพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฉลาดเรียนรู้

 • มีสมาธิในการเรียนรู้มากขึ้น หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนใจและสนุก การมีสมาธิที่ดีเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีและทำให้ลูกจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอน เกิดความเข้าได้และจดจำได้

 • มีความอยากรู้อยากเห็น อยากหยิบ จับ สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่ได้พบเจอ

 • รู้ความหมายของคำแสดงตำแหน่ง  เช่น บน ล่าง ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใต้ ข้างบน ข้างนอก ข้างใน

 • สามารถเรียงสิ่งของจากใหญ่สุดไปหาเล็กสุดหรือจากเล็กสุดไปหาใหญ่สุดได้     

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น เวลาวิ่งจะวิ่งได้เร็ว เวลาหยุดก็หยุดได้ทันที แต่อาจจะมีโซเซบ้าง

 • วิ่งตามเส้นทางแบบซิกแซก หยุดหรือกลับตัวได้ หากทำบ่อยๆ จะยิ่งเพิ่มความชำนาญมากขึ้น

 • สามารถเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องกางแขนได้คล่องแคล่วขึ้น

ฉลาดสื่อสาร

 • มีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นตามลำดับ พ่อแม่สามารถส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารของลูกด้วยการ ชวนลูกไปซื้อหนังสือที่เขาชอบ และให้ลูกหัดอ่านเอง

 • กล้าถามและกล้าพูดคุยมากขึ้น มีการตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย มีการคุยกับคุณครู อย่างคุ้นเคยมากขึ้น และมีคำถามใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ลูกอาจเจอกับเรื่องไม่คาดคิดได้เวลาเล่นกับเพื่อน ทั้งพฤติกรรมและอารมณ์ของเพื่อนๆ หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ  และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในที่สุด

 • เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจต่อเพื่อนและคนรอบข้าง

       พ่อแม่คือคนยังคงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกด้วยการให้ลูกได้รับโภชนาการที่ครบคุณค่าและการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เพื่อ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกค่ะ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 9 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 9 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner