ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาลูกน้อย วัย 5 ปี 10 เดือน
พัฒนาลูกน้อย วัย 5 ปี 10 เดือน

       ลูกอาจจะโกรธได้ ซึ่งเป็นพัฒนาการของเด็กทางอารมณ์อย่างหนึ่ง พ่อแม่คือคนที่จะทำให้ลูกสามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธอย่างเหมาะสม และไปดูกันว่าพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ

ฉลาดเรียนรู้

 • ลูกสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เห็นจากภาพได้ และอธิบายให้คนอื่นฟังได้รู้เรื่อง

 • สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวัตถุ สิ่งของ หรือการกระทำได้ เช่น ไก่ เป็ด หมา แมว

 • เล่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สนใจ ที่ลูกได้ยินจากโทรทัศน์ หรือฟังจากคนอื่นเล่ามาได้ หรือเห็นด้วยตัวเองได้ดี  

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • การทำงานของกล้ามเนื้อแขนขาและสายตาประสานสัมพันธ์กันดี สามารถรับส่งสิ่งต่างๆ ได้ดี เช่นการรับส่งลูกบอล

 • เมื่อเล่นอยู่ในสนามจะสามารถไล่จับลูกบอลที่กลิ้งได้ดี

 • ลูกสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น เมื่อคุณแม่เปิดเพลงและชวนลูกเต้น เขาจะทำอย่างชอบใจ

 • สามารถวาดรูปตามแบบได้ วาดรูปคนมีส่วนหัว แขน ขา ลำตัวได้ วาดรูปบ้านมีประตู หน้าต่าง และหลังคาได้

ฉลาดสื่อสาร

 • คัดลอกพยัญชนะบางตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิม

 • หมั่นทบทวนการสะกดคำง่ายๆ เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่ลูกเรียนรู้มาจากโรงเรียน ให้ลูกสามารถอ่านและเขียนได้คล่องขึ้น

 • สามารถส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย โดยเริ่มจากง่ายๆ ก่อน และควรทำซ้ำๆ บ่อยๆ 

ฉลาดด้านอารมณ์

 • รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งคุณแม่หรือคุณครูควรสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ

 • เมื่อทำการบ้านส่งคุณครูที่โรงเรียนจะแสดงออกด้วยสีหน้าภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเอง และยิ่งมีใครชมก็จะยิ่งดีใจมากขึ้น

 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น มีความตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จมากขึ้น

 • ชอบชวนเพื่อนเล่นบทบาทสมมติ

       แม้ว่าลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วก็ตาม แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงต้องคอยหมั่นต่อยอดทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านความฉลาดเรียนรู้ ฉลาดเคลื่อนไหว ฉลาดสื่อสาร และฉลาดด้านอารมณ์ ให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกค่ะ 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 10 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 10 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner