ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 7 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 7 เดือน

       แม้จะยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนัก แต่ลูกก็ทำได้ดีตามวัย แม้จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่เป็นไปอย่างเหมาะสม หากคุณแม่ค่อยๆ สอนด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ลูกก็จะเรียนรู้ความฉลาดด้านอารมณ์ได้...ไปดูพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้กันค่ะ

ฉลาดเรียนรู้

 • ทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีการคิดและวางแผน เป็นขั้นตอนและเชื่อมโยงกัน

 • จัดแยกกลุ่มได้ตามขนาดสี รูปร่าง และจับคู่สิ่งของได้

 • ชอบเล่นเกมจิกซอว์ โดมิโนภาพ

 • รู้จักมือซ้ายหรือขวา แต่เฉพาะมือของตัวเอง

 • แยกความแตกต่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ และเมื่อบอกให้วาดรูปสิ่งที่เขารู้จักอย่างหุ่นยนต์  เขาสามารถวาดรูปโดยการเชื่อมโยงหุ่นยนต์กับรูปทรงของสี่เหลี่ยมได้ หากหุ่นยนต์ที่เขาเคยเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เขาก็จะวาดหุ่นยนต์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากกว่า

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • พัฒนาการของเด็กที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะมีเนื้อของผิวสมอง (cortical mass) มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย เพราะการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกาย ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ควรส่งเสริมให้ลูกการออกกำลังกาย เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เล่นฟุตบอล แบดมินตัน ฯลฯ หรือทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว เช่น นาฏศิลป์ รำไทย เต้นรำ บัลเลต์ เป็นต้น

 • นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลางแข็งแรง จนจับดินสอเขียนหนังสือได้ดี 

ฉลาดสื่อสาร

 • ลูกเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ มากขึ้นจากเพื่อน คุณครู และสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในแต่ละวัน

 • ยิ่งลูกมีประสบการณ์ที่หลากหลาย จะสามารถเพิ่มพูนคำศัพท์ในคลังสมองได้มากขึ้นตามไปด้วย เช่น ถ้าลูกได้รับการส่งเสริมให้เรียนรำไทย ก็จะรู้จักคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับท่าร่ายรำต่างๆ ถ้าลูกได้เล่นกีฬา ก็จะเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้นๆ เป็นต้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • บอกหรือแสดงความรู้สึก ความต้องการ และอารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม แต่บางครั้งลูกก็อาจจะมีพูดเสียงดังได้  เมื่อต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ

 • ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น รู้จักการรอคอยด้วยท่าทีที่สงบ เข้าใจเหตุผลมากขึ้น

 • เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยได้

 • คบเพื่อนได้หลากหลาย จนเกิดการเรียนรู้ เล่น และทำกิจกรรมด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 7 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner