ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สุขภาพลูกน้อย วัย 4 ปี 10 เดือน

ใส่ใจดวงตาลูก

       ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและบอบบาง ถ้าลูกน้อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตา โดยเฉพาะอาการสายตาสั้นซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กวัยนี้ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องใส่ใจ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จนลูกอายุเลย 6 ขวบ การมองเห็นของลูกจะไม่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ได้ และในบางรายอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นตาบอด

       ในกรณีของผู้ใหญ่หากเกิดอาการสายตาสั้น นั่นถือเป็นภาวะผิดปกติของสายตาโดยทั่วไป การแก้ปัญหาก็แค่ไปตัดแว่น ซึ่งต่างจากเด็ก  เนื่องจากระบบการมองเห็นในเด็กวัยนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงอายุประมาณ 6 ขวบ จึงจะเป็นการมองเห็นที่สมบูรณ์เหมือนกับผู้ใหญ่
       ดังนั้น ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ หากมีปัญหาอะไรก็ตามที่ทำให้เด็กไม่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนได้ เช่น มีโรคทางตา หรือมีอะไรมาบัง ไม่ว่าจะเป็นต้อหิน ต้อกระจก หนังตาตก ทำให้รับภาพไม่ได้ ปัจจัยเหล่าก็เป็นสาเหตุให้เด็กเกิดอาการสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ นอกจากนี้พัฒนาการด้านการมองเห็นของเด็กก็จะไม่เกิดด้วย
       พัฒนาการของเด็กด้านการมองเห็นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยปัจจัยทั้งทางด้านสายตาและสมอง ซึ่งก็คือศูนย์รับภาพการมองเห็น ถ้าพัฒนาการนี้ไม่เกิดก็แสดงว่าเด็กคนดังกล่าวจะไม่สามารถมองเห็นได้ตามปกติ และเมื่อไม่ได้รับการแก้ไข เด็กอาจเกิดภาวะสายตาเสียถาวร นั่นหมายความว่า หลังจากเด็กอายุ 6 ขวบก็จะไม่สามารถพัฒนาด้านการมองเห็นได้อีกแล้ว ถึงแม้จะแก้ปัญหาด้วยการใส่แว่น ก็ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้
       อย่างไรก็ดีไม่จำเป็นว่าเด็กสายตาสั้นต้องใส่แว่นทุกรายเสมอไป จะใส่หรือไม่ใส่ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ข้อคือ 1. ความรุนแรงของสายตาสั้นมีมากน้อยแค่ไหน 2. ความจำเป็นในการใช้สายตาของเด็ก และ 3. ระยะของการพัฒนาด้านการมองเห็น ซึ่งต้องดูว่าพัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่สมบูรณ์ ก็จำเป็นต้องทำให้เด็กรับภาพได้ชัดที่สุด และคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ได้ก็คือจักษุแพทย์ค่ะ

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 10 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 10 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner