วิธีเล่น
ดาวน์โหลดภาพนี้ พับลูกเต๋าตามแบบ จากนั้นก็นำมาทอย ได้หน้าสัตว์ชนิดใดให้ลูกทำตามโจทย์นั้นกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air
  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดการเรียนรู้ในเรื่องการเข้าใจคำสั่งและฝึกการตอบสนองคำสั่ง และเรียนรู้คณิตศาสตร์       

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวจากการกระโดดตามโจทย์

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษา และการสื่อสารจากการตีความโจทย์  และหากคุณแม่เพิ่มโจทย์โดยให้ลูกเลียนเสียงสัตว์นั้นๆ หรือสะกดคำศัพท์ประกอบ จะช่วยต่อยอดทักษะภาษาให้ลูกไปพร้อมๆ กันได้

  • ฉลาดอารมณ์  -  เด็กได้สนุกกับการเคลื่อนไหว ทำท่าทางตามโจทย์ ช่วยพัฒนาความฉลาดอารมณ์