เรื่องสีเป็นหนึ่งในความรู้พื้นฐานที่ลูกเรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็ก ๆ มาพบเทคนิคช่วยลูกน้อย ให้เรียนรู้เรื่องสีสันได้ง่าย ๆ กับเกมสนุก ๆ ที่เห็นผลได้ใน 1 วัน