งานนี้ไม่แบ่งเด็ก ไม่แบ่งผู้ใหญ่ เพราะเราจะเปิดโลกแห่งอาชีพให้ลูกน้อยเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ ช่วยให้ลูกรู้หน้าที่ หนึ่งในวิธีเตรียมพร้อมลูกสู่อนาคต มาดูซิจะสอนอย่างไรให้ลูกยิ่งอยากรู้!