Q - หากทราบแล้วว่าลูกแพ้โปรตีนนมวัว เมื่อโตขึ้นลูกจะยังคงแพ้โปรตีนนมวัวอยู่ตลอดไปหรือไม่

A - การแพ้โปรตีนนมวัวเป็นภาวะแพ้ชั่วคราว มีงานวิจัยพบว่าเด็กประมาณ 50% หายจากโรคนี้ได้ภายในช่วงขวบปีแรก และ 80-90% หายจากโรคนี้ภายในอายุ 5 ปี


Q - ถ้าลูกแพ้โปรตีนนมวัว ลูกจะกลับมากินนมวัวได้อีกเมื่อไหร่

A - คุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอ เพราะคุณหมอสามารถให้คำแนะนำได้ว่า เมื่อไรที่ลูกน้อยจะสามารถกลับมากินนมวัวได้อีกครั้ง ในบางรายคุณหมออาจทำการทดสอบการแพ้โปรตีนนมวัว (Cow’s Milk Challenge Test) เพื่อดูอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น หากไม่มีอาการข้างเคียงแล้วคุณหมออาจอนุญาตให้เริ่มกินนมวัวโดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมให้

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

Q - มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยป้องกันการแพ้โปรตีนนมวัว

A - สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การกินอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายให้ครบทั้ง 5 หมู่ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่คุณแม่และคนในครอบครัวแพ้ ทั้งนี้ในระหว่างการตั้งครรภ์ หากคุณแม่กังวลว่าจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ให้ปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนาการเพื่อแนะนำอาหารที่อาจใช้ทดแทนหรืออาหารเสริม

สำหรับคุณแม่ลูกเล็ก แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพราะเป็นวิธีการป้องกันลูกน้อยจากการแพ้โปรตีนนมวัวที่ดีที่สุด


Q - ให้ลูกกินนมแม่แล้วลูกยังมีอาการแพ้โปรตีนนมวัว เป็นเพราะเหตุใด

A - เพราะโปรตีนในนมมาจากอาหารที่คุณแม่กิน ซึ่งสามารถผ่านไปทางน้ำนมได้ หากลูกไวต่อการแพ้ ก็อาจเกิดอาการแพ้โปรตีนนมวัวได้ คุณแม่จึงควรงดอาหารที่มีส่วนผสมจากนมวัว


Q - คุณพ่อคุณแม่ไม่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ ทำไมลูกยังเป็นภูมิแพ้ได้อีก

A - พันธุกรรมเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคภูมิแพ้ แต่พบว่า แม้คุณพ่อคุณแม่จะไม่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ ลูกก็อาจมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ 10-20% ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบภูมิต้านทานและระบบทางเดินอาหารของทารกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ย่อยโปรตีนในนมวัวได้ไม่สมบูรณ์นั่นเอง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้เด็ก