เด็กที่คลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ และมีพัฒนาการทางสมองและการเจริญเติบโตน้อยกว่าเด็กที่คลอดปกติ เพราะช่วง 3 เดือนสุดท้ายในครรภ์ เป็นช่วงที่ทารกมีการเจริญเติบโตและสะสมอาหารสูง เมื่อคลอดก่อนกำหนดจึงมีความต้องการปริมาณสารอาหารมากกว่า คุณแม่จึงต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการของเด็กคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโตให้เทียบเท่าเด็กที่คลอดครบกำหนด ก็คือ....

  • ให้ลูกกินนมแม่ - เด็กคลอดก่อนกำหนดจะฟื้นตัวและเจริญเติบโตได้ดีหากได้รับนมแม่ เพราะนมแม่จะทำให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นเหมือนเมื่ออยู่ในครรภ์ และได้รับภูมิคุ้มกันใกล้เคียงปกติเหมือนในช่วงที่อยู่ในครรภ์ ที่สำคัญนมแม่ย่อยง่าย เด็กคลอดก่อนกำหนดลำไส้จะยังเจริญและทำงานได้ไม่เต็มที่ นมแม่จึงเหมาะสมกับเขาที่สุด

นอกจากจะได้รับสารอาหารที่ดีต่อร่างกายและสมองของลูกคลอดก่อนกำหนดแล้ว การที่ลูกกินนมแม่ยังส่งผลดีต่อจิตใจและอารมณ์ของลูกด้วย