โภชนาการของเด็กคลอดก่อนกำหนด

       เด็กที่คลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ และมีพัฒนาการทางสมองและการเจริญเติบโตน้อยกว่าเด็กที่คลอดปกติ  เพราะช่วง 3 เดือนสุดท้ายในครรภ์ เป็นช่วงที่ทารกมีการเจริญเติบโตและสะสมอาหารสูง เมื่อคลอดก่อนกำหนดจึงมีความต้องการปริมาณสารอาหารมากกว่า คุณแม่มือใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการของเด็กคลอดก่อนกำหนด  เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโตให้เทียบเท่าเด็กที่คลอดครบกำหนด ดังนี้ 

  • ให้ลูกกินนมแม่ - เด็กคลอดก่อนกำหนดจะฟื้นตัวและเจริญเติบโตได้ดีหากได้รับนมแม่ เพราะนมแม่จะทำให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นเหมือนเมื่ออยู่ในครรภ์ และได้รับภูมิคุ้มกันใกล้เคียงปกติเหมือนในช่วงที่อยู่ในครรภ์ ที่สำคัญนมแม่ย่อยง่าย เด็กคลอดก่อนกำหนดลำไส้จะยังเจริญไม่เต็มที่ นมแม่จึงเหมาะสมที่สุด

  • ให้นมสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนด  -  เพื่อให้น้ำหนักลูกขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่ออยู่โรงพยาบาล คุณแม่มือใหม่อาจใช้นมที่โรงพยาบาลแนะนำ และเมื่อกลับบ้าน คุณหมออาจพิจารณาให้ลูกกินนมเด็กสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดหลังออกจากโรงพยาบาล (Catch Up Care)   นมสูตรนี้จะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยให้พลังงานและมีการเพิ่มสารอาหารโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุมากกว่านมสูตรปกติ  และเมื่อเด็กอายุเกิน 2 สัปดาห์แล้วควรให้กินวิตามินรวมเพิ่มด้วย  โดยเฉพาะธาตุเหล็ก แคลเซียม ที่เด็กคลอดก่อนกำหนดมักจะขาด

  • ใส่ใจการชงนม - เวลาชงนม คุณแม่ไม่ควรชงนมให้ข้นจนเกินไป แต่ต้องพยายามให้ลูกกินนมมากขึ้น โดยชงนมตามคำแนะนำของคุณหมอ โดยขวดนมและหัวนมจะต้องฆ่าเชื้อและดูแลความสะอาดอย่างดี  โดยเฉลี่ยเด็กจะกินนมวันละ 150-180 ซี.ซี. ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เพราะฉะนั้นถ้าลูกน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ก็ควรจะกินนมวันละ 350-450 ซี.ซี. ถ้าลูกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักเพิ่มกว่า 3 กิโลกรัม และสามารถกินนมได้ครั้งละกว่า 100 ซี.ซี.ขึ้นไปติดต่อกัน  จะถือเสมือนเด็กปกติ  และให้ดูแลเหมือนเด็กปกติได้