ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หาภาพที่เหมือนกัน  : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย

หาภาพที่เหมือนกัน : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย

วิธีเล่น
ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา แล้วชวนเด็กๆ หาภาพลูกแซคที่เหมือนกับลูกแซคของพี่อาววี่ กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดการเรียนรู้ในคิดวิเคราะห์จากการใช้ความคิดถึงภาพรวมของภาพที่เห็นว่าควรจะมีลักษณะอย่างไร 

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาในการสังเกตรายละเอียดของภาพแต่ละชิ้นว่าสัมพันธ์กันหรือไม่

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษาและการสื่อสารจากการที่แม่แนะนำชื่อเกมนี้ให้รู้จัก เช่น คำว่า จิกซอว์ นกฮูก หรืออาววี่

  • ฉลาดอารมณ์  -  การที่แม่มาชวนลูกเล่นต่อจิกซอว์ และหากลูกต่อได้ถูกต้องแล้วแม่ชมเชย จะสร้างความพึงพอใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความฉลาดอารมณ์    

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 11 เดือน
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 11เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner