ดีเอชเอ และเออาร์เอ  กับการพัฒนาสมองของลูกน้อย

       จากการศึกษาพบว่า ในช่วงตั้งแต่ทารกในครรภ์จนถึง  3 ปีแรก หรือ 1,365 วันแรกของชีวิต สมองของทารกจะเริ่มสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ อย่างมากมายและรวดเร็วถึง 80 %  
      เมื่อสมองเด็กได้รับการกระตุ้นจากการได้รับโภชนาการและการเลี้ยงลูกที่ดี ทำให้เกิดเส้นใยประสาท และมีการสร้างไขมันล้อมรอบเส้นใยประสาท(Myelin) เพื่อทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณประสาทให้เร็ว และแม่นยำขึ้นเพิ่มการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง ซึ่งพัฒนาการของไขมันหุ้มเส้นใยประสาท จะมีเป็นระยะๆ คือตั้งแต่แรกคลอดและต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และพบว่าสารอาหารสมอง  ดีเอชเอ และ เออาร์เอ  มีความสำคัญในกระบวนการสร้างเยื่อไขมันหุ้มเส้นใยประสาทในสมองของเด็ก เพราะดีเอชเอ และเออาร์เอ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเยื่อไขมันหุ้มเส้นใยประสาท  เมื่อมีการสร้างเยื่อไขมันหุ้มเส้นใยประสาทมาก จะส่งผลไปสู่การเชื่อมต่อของเซลล์สมองลูกน้อยต่อไป
      
จากผลการวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับดีเอชเอในปริมาณที่เหมาะสมคือ ดีเอชเอ 17 มก. และเออาร์เอ 34 มก.ต่อ 100 กิโลแคลอรี จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ที่พิสูจน์แล้วจาก  5 งานวิจัย ดังนี้ 

  1. การแก้ปัญหาที่ดีกว่าในเด็ก 9 เดือน  -  แสดงถึงการมีทักษะในการวางแผน จดจ่อจดจำ และมีสมาธิ  (Reference : Drover JR, et al. Child Development.2009;80:1376-84) 

  2. การมองเห็นที่ดีกว่า  - การมองเห็นที่ชัดเจนส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้ดี  (Reference :    Morale SE, et al. Early Hum Dev.2005;81:197-203)

  3. ระดับสติปัญญาที่สูงกว่าในเด็ก 18 เดือน  - แสดงถึงการมีทักษะการแก้ปัญหา ภาษา และการเข้าสังคมได้ดี (Reference : Birch EE, et al. Dev Med Child Neurol.2000;42:174-181)

  4. ทักษะการสื่อสารที่ดีเทียบเท่าเด็กที่ดื่มนมแม่  - แสดงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ คำศัพท์ และการตัดสินใจดี  (Reference : Birch EE, et al. Early Human Dev.2007;83:279-284)

  5. ระยะเวลาจดจ่อ และมีสมาธิเพิ่มขึ้น 21%  -  การมีสมาธิยาวนานขึ้น ทำให้ทารกมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และการสื่อสารดีขึ้น  (Reference : Colombo J,et al.Pediatr Res,2011; 70; 406-410.)

       ดังนั้นเพื่อให้สมองลูกสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย  คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้รับโภชนาการที่ดี ได้รับดีเอชเอและเออาร์เอในปริมาณที่เหมาะสม  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กด้านทักษะต่าง ๆ ตามวัยอย่างรอบด้านค่ะ