ดีเอชเอ...เพื่อพัฒนาสมองลูกในครรภ์

     ดีเอชเอ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองและจอประสาทตาของลูกในครรภ์  การให้ลูกได้รับดีเอชเอตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ  โดยในช่วงที่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์จะได้รับดีเอชเอ ผ่านทางสายสะดือโดยตรง เพราะทารกยังไม่มีเอนไซม์ที่จะสังเคราะห์กรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของดีเอชเอ จึงยังไม่สามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นนี้ให้เป็นดีเอชเอได้ และทารกในครรภ์จะสะสมดีเอชเอไว้ในสมองมากเป็นพิเศษในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด  เนื่องจากในช่วงนี้อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในระยะหลังคลอดลูกจะได้รับดีเอชเอจากการกินนมแม่  เด็กจึงได้รับดีเอชเอตั้งแต่อยู่ในครรภ์จากอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปจนถึงหลังคลอดจากดีเอชเอในน้ำนมแม่

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

     ดังนั้น ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด คุณแม่จึงควรได้รับดีเอชเอ ซึ่งมีอยู่ในอาหารจำพวกปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาทู หรือปลาน้ำจืดอย่างปลาช่อน ปลาสวาย  หรือผลิตภัณฑ์นมสำหรับมารดามีครรภ์ และให้นมบุตร ที่มีการเติมดีเอชเอลงเป็นพิเศษ โดยควรได้ดีเอชเอประมาณวันละ 200-300   มก.