ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สัปดาห์ที่ 32
เคล็ดลับโภชนาการการตั้งครรภ์: สัปดาห์ที่ 32

ดีเอชเอ...เพื่อพัฒนาสมองลูกในครรภ์

     ดีเอชเอ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองและจอประสาทตาของลูกในครรภ์  การให้ลูกได้รับดีเอชเอตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ  โดยในช่วงที่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์จะได้รับดีเอชเอ ผ่านทางสายสะดือโดยตรง เพราะทารกยังไม่มีเอนไซม์ที่จะสังเคราะห์กรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของดีเอชเอ จึงยังไม่สามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นนี้ให้เป็นดีเอชเอได้ และทารกในครรภ์จะสะสมดีเอชเอไว้ในสมองมากเป็นพิเศษในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด  เนื่องจากในช่วงนี้อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในระยะหลังคลอดลูกจะได้รับดีเอชเอจากการกินนมแม่  เด็กจึงได้รับดีเอชเอตั้งแต่อยู่ในครรภ์จากอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปจนถึงหลังคลอดจากดีเอชเอในน้ำนมแม่

     ดังนั้น ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด คุณแม่จึงควรได้รับดีเอชเอ ซึ่งมีอยู่ในอาหารจำพวกปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาทู หรือปลาน้ำจืดอย่างปลาช่อน ปลาสวาย  หรือผลิตภัณฑ์นมสำหรับมารดามีครรภ์ และให้นมบุตร ที่มีการเติมดีเอชเอลงเป็นพิเศษ โดยควรได้ดีเอชเอประมาณวันละ 200-300   มก.  

 

 

 

บทความที่แนะนำ

ทุกสิ่งที่มาจากแม่ล้วนดีที่สุด
โภชนาการแม่ตั้งครรภ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner