เด็กแต่ละวัยนั้นต้องการพลังงานและสารอาหารที่แตกต่างกันไปตามพัฒนาการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ คุณแม่จึงควรให้ความสำคัญกับอาหารการกินของลูก

ในวัย 1- 3 ปีนั้น จะมีปัญหาเลือกกิน กินอาหารน้อย กินยาก เพราะห่วงเล่น จึงอาจได้รับสารอาหารจากอาหาร 5 หมู่ ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย นมจึงเป็นตัวช่วยคุณแม่ได้ แต่การเลือกนมให้ลูกก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับพัฒนาการและกิจกรรมในแต่ละวันของลูกวัยนี้ เพราะนมแต่ละสูตรของเด็กๆ จะได้รับการพัฒนาสารอาหารให้เหมาะกับพัฒนาการเฉพาะของเด็กแต่ละวัย

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

นมสูตร 3 ต่างจากนมสูตรอื่นอย่างไร

เมื่อลูกอายุ 1 ปีขึ้นไป ระบบการย่อยและการดูดซึมของลูกพัฒนาใกล้เคียงผู้ใหญ่ รู้จักรสชาติของอาหารที่หลากหลาย เด็กจึงสามารถกินอาหารได้หลากหลายและใกล้เคียงผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้จึงกินข้าวเป็นอาหารหลัก 3 มื้อ และนมเป็นอาหารเสริม ประกอบกับเด็กวัยนี้ต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น ลูกน้อยจึงต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน แต่บางครั้งลูกก็ห่วงเล่น ห่วงเรียนรู้ จนสารอาหารจากอาหารหลักที่กินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นมสูตร 3 ซึ่งคือนมผงครบส่วนจะช่วยเติมเต็มสารอาหารเหล่านั้น เพราะมีโปรตีนสูงขึ้นอีกระดับ มีไขมันนมจึงมีรสชาติหอมมันขึ้น

นมสูตร 3 เพื่อพัฒนาสมอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลูกวัย 1-3 ปี

สารอาหารสำคัญในนมสูตร 3 ที่ส่งผลดีต่อพัฒนาการรอบด้านเด็ก

เด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เขาจึงต้องมีสมองดี ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ระบบขับถ่ายดี เพื่อให้การเรียนรู้ทำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดเพราะอาการเจ็บป่วย การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากการมีระดับโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้ว นมสูตร 3 ยังมีการเสริมสารอาหารสำคัญต่อสมอง ภูมิคุ้มกัน และระบบขับถ่ายอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น :

 • MFGM  (Milk Fat Globule Membrane)

  คือ เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมที่พบในนมแม่ ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนต่างๆ และไขมันรวมกว่า 150 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสมองและร่างกายเด็ก มีผลการวิจัยทางคลินิก พบว่า :

  • MFGM ช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญา จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ DHA เพียงอย่างเดียว* ยิ่งเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมาก เด็กจะยิ่งเรียนรู้ได้ดี

  • MFGM ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะปัจจุบัน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กๆ ให้แข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็นมาก จากการศึกษาพบว่าโปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยให้ร่างกายเด็กแข็งแรงต่อสู้กับการติดเชื้อได้

  • MFGM ช่วยพัฒนาอารมณ์เด็ก มีงานวิจัยพบว่า MFGM จะช่วยให้เด็กสามารถควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางอารมณ์ของเขาได้**

  • MFGM ช่วยพัฒนาทักษะร่างกาย มีงานวิจัยพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีพัฒนาการร่างกาย โดยเฉพาะทักษะการใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ดีกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้เสริม

  • MFGM ช่วยพัฒนาทักษะภาษา มีงานวิจัยในเด็กพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีและทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้เสริม

  • MFGM ช่วยพัฒนาสมาธิ งานวิจัยในเด็กพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำนานกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้เสริม

 • DHA

  คือกรดไขมันจำเป็นที่เป็นโครงสร้างหลักของสมองและจอประสาทตา ทำให้การส่งสัญญาณประสาทมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของเด็กวัยเรียนรู้ เมื่อสมองได้รับการกระตุ้นและเชื่อมต่อได้ดี เด็กก็จะเรียนรู้เร็ว ร่างกายไม่สามารถสร้าง DHA ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น

  ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ได้รับ DHA อย่างน้อย 100 มิลลิกรัม/วัน หรือเสริมเขาด้วยนมสูตร 3 ที่มีปริมาณ DHA เพิ่มขึ้นถึง 40 มิลลิกรัม ต่อหน่วยบริโภค เพื่อให้ร่างกายเด็กได้รับโภชนาการตามต้องการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เขาไปต่อได้ในทุกการเรียนรู้

 • FOS (Fructo Oligosaccharide)

  คือใยอาหารสุขภาพที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ จะช่วยปรับการทำงานของลำไส้ให้สมดุล จึงส่งผลดีต่อระบบการย่อยของเด็ก อุจจาระเด็กจึงนิ่มลง ขับถ่ายง่าย ลดปัญหาเด็กท้องผูก

นมสูตร 3 เพื่อพัฒนาสมอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลูกวัย 1-3 ปี

นมสูตรย่อยง่าย เพื่อลูกที่แตกต่าง

เด็กบางคนอาจยังมีปัญหาระบบย่อยที่ยังทำงานไม่สมบูรณ์ จึงยังย่อยโปรตีนและน้ำตาลแลคโตส ที่เป็นส่วนประกอบในนมได้ไม่หมด โปรตีนและน้ำตาลแลคโตสที่ไม่ถูกย่อยนี้จะถูกส่งผ่านมาจากลำไส้เล็กไปสู่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีแบคทีเรียจำนวนมากอาศัยอยู่ และแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยน้ำตาลแลคโตสและโปรตีนที่ตกค้างอยู่นี้ ทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร ส่งผลให้เด็กเกิดอาการไม่สบายท้อง ท้องเสีย ท้องอืดได้เมื่อกินนมสูตรปกติ

หากคุณแม่พบว่าลูกท้องเสียหรือมีอาการไม่สบายท้องต่างๆ ดังกล่าว สามารถปรึกษาคุณหมอถึงแนวทางการรักษา ซึ่งคุณหมออาจแนะนำนมที่เหมาะสมกับระบบย่อยอาหารของลูก เพราะนมสูตรนี้มีคุณสมบัติคือ :

 • โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (PHP-Partially Hydrolyzed Milk Protein) โปรตีนจึงมีขนาดเล็ก ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดี ย่อยง่าย

 • มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสต่ำกว่านมสูตรปกติ จึงไม่มีน้ำตาลแลคโตสเหลือเป็นอาหารของแบคทีเรีย จะช่วยให้อาการของลูกดีขึ้นได้

 • มีสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองเหมือนนมสูตรปกติ ไม่ว่าจะเป็น MFGM DHA ฯลฯ

ใน 1 วัน เด็กควรดื่มนมสูตร 3 กี่แก้ว

เพื่อให้ร่างกายเด็กวัยตั้งแต่ 1 -3 ปี ได้รับโภชนาการตามต้องการอย่างเหมาะสม เด็กควรกินอาหารหลักวันละ 3 มื้อ และดื่มนมสูตร 3 วันละ 2-3 แก้ว

เด็กวัยนี้ต้องการสารอาหารจากนมเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง นมเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี และเป็นโปรตีนมาตรฐาน มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้อยู่ครบถ้วน และเป็นแหล่งแคลเซียมที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันที่ดีที่สุด ซึ่งในอาหารอื่นมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการกินหนึ่งครั้ง เช่น หากจะให้ได้รับแคลเซียมเท่ากับนม 1 แก้ว ต้องทานปลาเล็กปลาน้อยประมาณ 4 ช้อนโต๊ะ หรือทานผักใบเขียวสุกบางชนิดประมาณ 3-4 ทัพพีทีเดียว

ถึงตอนนี้ คุณแม่คงทราบแล้วว่านมสูตร 3 มีสารอาหารที่เหมาะสมกับลูกน้อยวัย 1-3 ปี เพราะทั้งช่วยพัฒนาสมอง เสริมภูมิคุ้มกัน ดูแลระบบขับถ่าย เพื่อให้ลูกไปต่อได้ในทุกการเรียนรู้ค่ะ

 

Reference:
* NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition
**Veereman-Wauters G, Staelens S, Rombaut R, et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition. 2012;28:749-752.

 

ไขรหัสลับ MFGM สารอาหารสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาแข็งแรง