"เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร" พร้อมเคียงข้างแม่ทุกคน ในขณะที่สองมือของแม่จะช่วยหล่อหลอมจิตใจ เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร จะช่วยให้แม่เติมพลังความคิดของลูก

#EnfagrowAPlus
#ให้ลูกเติบโตและมีหัวใจที่แม่ภูมิใจ
#MFGM