นี่เป็นเวลาที่แม่ชมและแม่อีกหลายคน จะได้หล่อเลี้ยงให้ลูกๆ เติบโตอย่างแข็งแรง ใหม่ “เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร” แบรนด์เดียวที่แม่ชมเลือก เพื่อสายฟ้าและพายุ สูตรเฉพาะที่มี MFGM, เพิ่ม DHA และมี วิตามินบี 12