สารอาหารสำคัญ ที่พบในนมแม่อย่าง MFGM นั้นมีส่วนช่วยเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง ไม่พลาดในทุกการเรียนรู้ เพราะ MFGM นั้นช่วยกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียดี และยับยังการเติบโตของแบคทีเรียไม่ดีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ดักจับแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในลำไส้ของลูกน้อยให้ห่างห่างไกลจากเชื้อโรค นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุ้มกันให้เขาแข็งแรง พร้อมเผชิญทุกอุปสรรคในอนาคตได้นั่นเอง