มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า สมองเด็กมีการเจริญเติบโตสูงสุดถึง 85% ในช่วงตั้งครรภ์ ถึง 3 ปีแรก และสมองถือเป็นศูนย์กลางของพัฒนาการ หากสมองมีพัฒนาการที่ดี พัฒนาการด้านอื่นๆ ก็จะดีตามมาด้วย

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณแม่มองข้ามไม่ได้เลยในช่วงนี้ก็คือ การพัฒนาสมองของลูกด้วยวิธีต่างๆ ว่าจะเป็นการให้ลูกได้รับโภชนาการที่ดี ได้มีโอกาสได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ฯลฯ

ที่สำคัญ คุณแม่ทราบหรือไม่ว่าการได้ให้ลูกได้รับสารอาหารอย่าง MFGM นั้น จะช่วยให้ลูกมีทั้งพัฒนาการทางสมองที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และมีการขับถ่ายที่ดี ซึ่งล้วนเป็นพัฒนาการที่คุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกน้อยของตนมี มาดูกันว่า MFGM ช่วยให้ลูกน้อยมี 3 พัฒนาการที่ว่านี้อย่างไร

รู้จัก MFGM กันสักนิด

MFGM หรือ Milk Fat Globule Membrane คือเยื่อชีวภาพที่ห่อหุ้มอยู่รอบๆ อนุภาคไขมันในนมที่พบในนมแม่ ทำให้ไขมันสามารถคงรูปอยู่ได้ในน้ำนม MFGM อุดมไปด้วยไขมันและโปรตีนชีวภาพมากกว่า 150 ชนิด ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองของเด็ก

MFGM เพื่อ 3 พัฒนาการที่เหนือกว่าของลูกน้อย

1. สมองดี หัวคิดดี

MFGM ช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญาให้เด็กได้ จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารเพื่อสมอง ทั้งนี้เพราะMFGM มีส่วนประกอบของไขมันเชิงซ้อนอย่างสฟิงโกไมอีลิน ฟอสโฟลิปิด แกงกลิโอไซด์ มีซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างปลอกหุ้มเส้นใยประสาท (Myelin Sheath) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณของประสาท และช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง สมองก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการทำงานของสมอง

จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ DHA เพียงอย่างเดียว ยิ่งเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมาก เด็กจะยิ่งฉลาดมาก

ยิ่งกว่านั้น MFGM ยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นที่เป็นผลเชื่อมโยงกับการมีพัฒนาการทางสมองที่ดี นั่นคือ :

 • MFGM พัฒนาระดับสติปัญญาที่สูงกว่า

  จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว1

 • MFGM พัฒนาภาษาและการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่า

  มีงานวิจัยในเด็กพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีและทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับนมไม่เสริม MFGM

 • MFGM พัฒนาร่างกายและการเคลื่อนไหว

  มีงานวิจัยทางคลินิกพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีพัฒนาการร่างกาย โดยเฉพาะทักษะการใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ดีกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้เสริม

 • MFGM ช่วย เพิ่มสมาธิจดจ่อที่นานกว่า

  มีงานวิจัยในเด็กพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำนานกว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับนมไม่เสริม MFGM

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

2. ภูมิคุ้มกันแข็งแรง

การที่ลูกน้อยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากในสภาพแวดล้อมทุกวันนี้ ที่มีเชื้อโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน สภาพอากาศก็เสี่ยงต่อการเกิดภูมิแพ้และทำลายสุขภาพ MFGM ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันลูกน้อยให้แข็งแรงได้

ทั้งนี้เพราะมีการศึกษาพบว่าโปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยให้ร่างกายเด็กต่อสู้กับการติดเชื้อได้ เช่น มีการศึกษาพบว่า MFGM ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน2 รวมทั้งลดการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนและภูมิแพ้ในเด็ก3

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 6 ปี พบว่า เด็กที่ได้รับนมเสริม MFGM จะมีระยะเวลาในการเป็นไข้หรือเจ็บป่วยและใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเด็กที่กินนมที่ไม่มีส่วนผสมของ MFGM แสดงถึงการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเอง

เมื่อลูกน้อยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วยหรือการเกิดภูมิแพ้ได้

MFGM เพื่อ 3 พัฒนาการที่เหนือกว่าของลูกน้อย

3. การขับถ่ายดี

สุขภาพของทางเดินอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ ลองคิดภาพเด็กที่ท้องผูก ท้องเสีย ไม่สบายท้องตลอดเวลา เขาก็หงุดหงิด งอแง ไม่สดใส ตรงกันข้ามหากลูกน้อยสบายท้อง มีการขับถ่ายที่ดี จะส่งผลดีต่อสุขภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งอารมณ์และการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัว MFGM มีส่วนช่วยในการต้านจุลินทรีย์ก่อโรค และส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ใหญ่ของลูก ส่งผลให้มีการทำงานของระบบขับถ่ายที่ดี ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของลูกน้อยในระยาว

หากลูกไม่ได้กินนมแม่ จะได้รับ MFGM จากไหน

สำหรับคุณแม่ที่ให้นมแม่ได้ ลูกน้อยก็จะได้รับ MFGM จากน้ำนมแม่อย่างเต็มที่ แต่ในกรณีคุณแม่ที่มีความจำเป็นไม่สามารถให้นมแม่ได้ หรือเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปที่ไม่ได้กินนมแม่แล้วนั้น มีการศึกษาพบว่า MFGM มีอยู่ในน้ำนมวัวเช่นกัน และด้วยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน สามารถนำ MFGM นั้นมาเติมในนมผงสำหรับเด็กได้4 จึงเป็นทางเลือกให้คุณแม่ที่ต้องการให้ลูกได้รับประโยชน์ต่างๆ จาก MFGM เช่นกัน

ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพและพัฒนาการที่ดีในระยะยาวของลูกค่ะ

 

References

1 NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition
2Timby N et al.Pediatr Gastroenterol Nutr.2013;60:384-389
3 Birch EE et al.J Nutr.2010;156 (6):902-906
4 Dewettinck K, Rombaut R, Thienpont N, Le T, Messens K, Van Vamp J. Nutritional and technological aspects of milk fat globule membrane material. Int Dairy J. 2008;18:436-457.
Jimenez-Flores R, Brisson G. The milk fat globule membrane as an ingredient: why, how, when? Dairy Sci Technol. 2008;88:5-18

 

ไขรหัสลับ MFGM สารอาหารสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาแข็งแรง