ฉลาดเรียนรู้

  • เปิดเพลงที่มีจังหวะช้าๆ นุ่มนวลให้ลูกในครรภ์ฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูก  เพื่อความฉลาดเรียนรู้ของเขาต่อไป

  • ดื่มนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีดีเอชเอ อย่างนมเอนฟามาม่า วันละ 2 แก้ว   เพื่อสะสมดีเอชเอให้สมองลูกในครรภ์ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีของลูกหลังคลอด

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

ฉลาดเคลื่อนไหว

  • ดาวน์โหลดการ์ด การออกกำลังกายด้วยลูกบอลจากหมวด Tools  มาทำตาม  เพื่อพัฒนาระบบประสาทการเคลื่อนไหวและทรงตัวของลูกในครรภ์

  • ออกกำลังกายเบาๆ เช่น  เดินเล่น  เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

ฉลาดสื่อสาร

  • อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

  • พูดคุยกับลูก เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูก  และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

ฉลาดด้านอารมณ์

  • พัฒนาอารมณ์ลูก  ด้วยกิจกรรมที่แม่ชอบ เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูหนังที่ทำให้แม่อารมณ์ดี 

  • ทำกิจกรรมที่ทำให้สบายใจ อารมณ์ดี เช่น อ่านหนังสือเล่มโปรด อารมณ์ดีของแม่ส่งผลต่ออารมณ์ของลูกด้วย