ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ชื่อลูกสาว-ตั้งชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาวปี 2021 กับความหมายดี ๆ ให้ลูกรัก

การตั้งชื่อให้ลูกนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบ และมีความสุขที่ได้ทำ เพราะแค่นึกถึงลูกสุดที่รักก็อยากตั้งชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ ให้ลูกแล้ว สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังลังเลว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี หรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาไอเดียตั้งชื่อให้กับลูกสาวสุดที่รัก วันนี้เราจะมาอัปเดตเทรนด์ ชื่อลูกสาว หรือ ชื่อเด็กผู้หญิง ประจำปีค.ศ. 2021 ชื่อเพราะ ความหมายดี แถมยังทันสมัย ฟังเมื่อไหร่ก็น่ารักมาฝากทุกคนกัน

ชื่อลูกสาว กับไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

 

ลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ลูกสาวที่เกิดในระหว่างเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ของวันอาทิตย์ จนถึงเวลา 5.59 (ตี 5 59นาที) ของเช้าวันจันทร์ ตามตำราโหราศาสตร์ไทยถือว่าเกิดในวันอาทิตย์ ชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์  ไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ เพราะเป็นตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี ตัวอย่างชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ ดังนี้

ชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่

 • มัณฑิตา อ่านว่า มัน – ทิ - ตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว
 • นาราภัทร อ่านว่า นา - รา - พัด แปลว่า รัศมีอันงดงาม
 • ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี แปลว่า ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
 • นารา อ่านว่า นา - รา
   

ลูกสาวเกิดวันจันทร์

ลูกสาวที่เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ถึงเช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี 5 59นาที) ถือว่าเกิดวันจันทร์ สามารถตั้งชื่อด้วยตัวอักษรได้ทุกตัว ยกเว้นสระทั้งหมดที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ ไม้หันอากาศ และการันต์ ยกตัวอย่างเช่น

ชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่

 • พรรณวรท อ่านว่า พัน – วะ - รด แปลว่า ให้พรคือผิวพรรณงาม
 • รมณ อ่านว่า ระ - มน แปลว่า ยินดี รื่นเริง ความสุข
   

ลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตามโหราศาสตร์ไทย คนที่เกิดวันอังคารคือคนที่เกิดในวันอังคาร ระหว่างเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี 5 59นาที) สำหรับครอบครัวที่กำลังเตรียมตั้งชื่อให้ลูกสาวซึ่งเกิดวันอังคาร ตัวอักษรกาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยง ประกอบด้วย ก ข ค ฆ ง ยกตัวอย่างชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอังคาร ได้แก่

ชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันอังคาร ได้แก่

 • นลินนิภา อ่านว่า นะ - ลิน - นิ - พา แปลว่า งดงาม บริสุทธิ์และงดงาม
 • มาจจรีย์ อ่านว่า มา-จะ-รี แปลว่า ไข่มุก
 • ปสาทนีย์ อ่านว่า ปะ – สา – ทะ - นี แปลว่า น่าเลื่อมใส
 • ชามา อ่านว่า ชา - มา แปลว่า ลูกสาว
 • พชรภัทร อ่านว่า พะ - ชะ - ระ – พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐดังเพชร
 • ธมนภัทร อ่านว่า ทะ - มะ - นะ - พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐและสวยงาม
 • รมณภัทร อ่านว่า ระ – มะ - นะ - พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
 • ลลิสา อ่านว่า ละ-ลิ-สา แปลว่า ปกป้อง คุ้มครอง
   

ลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

สำหรับครอบครัวที่มีลูกสาวเกิดวันพุธกลางวันตามโหราศาสตร์ไทย คือเกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5 โมง59 นาที) สามารถตั้งชื่อโดยใช้ตัวอักษรและสระได้ตามที่ชื่นชอบ ยกเว้นตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ซึ่งเป้นตัวอักษรกาลกิณี เช่น

ชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน ได้แก่

 • เขมิสรา อ่านว่า เข – มิ – สะ - รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย
 • ฑิมพิกา อ่านว่า ทิม – พิ - กา แปลว่า ไพลน้ำ ฟองน้ำ
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ – นิ - กา แปลว่า มีบุญ มีคุณงามความดี
 • รมัณยา อ่านว่า ระ – มัน - ยา แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง
 • กันตา อ่านว่า กัน-ตา แปลว่า ผู้อยู่เป็นสุข สาวสวย
   

ลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ลูกสาวที่เกิดวันพุธ ระหว่างเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี 5 59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน สามารถตั้งชื่อโดยเลือกใช้สระได้ทุกตัว แต่ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม โดยมีตัวอย่างชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน ดังนี้

ชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน ได้แก่

 • นลินญา อ่านว่า นะ – ลิน - ญา แปลว่า ดอกบัว
 • วีธรา อ่านว่า วี - ทะ - รา แปลว่า ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
 • รริดา อ่านว่า ระ - ริ - ดา แปลว่า เต็มไปด้วยความจริง หรือ มากไปด้วยความชอบธรรม
 • รชนิชล อ่านว่า รด - นิ - ชน แปลว่า น้ำค้างหยดเดียว
 • รัญชนา อ่านว่า รัน - ชะ - นา แปลว่า น่ายินดี น่ารักเสมอ
 • เกลิน อ่านว่า เก-ลิน แปลว่า บริสุทธิ์ ความงามที่บริสุทธิ์
   

ลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ลูกสาวที่เกิดระหว่างเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ของวันพฤหัสบดีถึงเวลา 5.59 (ตี 5 59นาที) ของเช้าวันศุกร์ ตามโหราศาสตร์ไทยถือว่าเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี คือชื่อที่ไม่ตัวอักษรกาลกิณีอย่าง ด ต ถ ท ธ น ยกตัวอย่างเช่น

ชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่

 • ชาคริยา อ่านว่า ชา - คริ - ยา แปลว่า ผู้มีความเพียร
 • พรรณ์พัทธ์ อ่านว่า พัน - พัด แปลว่า ผู้มีผิวที่ผูกพัน
 • ปรัชญ์พมลพร อ่านว่า ปรัด - พะ - มน - พร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐคู่ความรู้
 • เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา แปลว่า ผู้งดงามดั่งเกสรดอกไม้
 • ไลลา อ่านว่า ไล - ลา แปลว่า พลบค่ำ
   

ลูกสาวเกิดวันศุกร์

ลูกสาวที่เกิดในระหว่างวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี 5 59 นาที) ควรเลือกชื่อที่ไม่มีตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาไอเดียตั้งชื่อลูกสาวที่เกิดในวันศุกร์

ชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่

 • อดิรัตน์ อ่านว่า อะ-ดิ-รัด แปลว่า ผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ
 • อันนา อ่านว่า อัน - นา แปลว่า ข้าว
 • ณัฏฐนังคณ์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัง แปลว่า ผู้ไม่มีมีกิเลสดังนักปราชญ์
 • ณัฏฐ์นพัต อ่านว่า นัด - นะ - พัด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีความริเริ่ม
 • ณัฏฐนันทน์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้
 • พัชญ์ภคนันท์ อ่านว่า พัด - พะ - คะ - นัน แปลว่า ผู้มีความสุขในทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ
   

ลูกสาวเกิดวันเสาร์

สำหรับครอบครัวที่มีลูกสาวเกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี 5 59นาที) สามารถเลือกใช้ตัวอักษรและสระได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นตัวอักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่

ชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ความหมายดี เหมาะสำหรับ ลูกสาวที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่

 • ดมิสา อ่านว่า ดะ – มิ - สา แปลว่า เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
 • รมิตา อ่านว่า ระ – มิ - ตา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
 • ธารมิกา อ่านว่า ทา - ระ - มิ - กา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม
 • ทมิตา อ่านว่า ทะ-มิ-ตา แปลว่า ผู้มีความรักความอบอุ่นเสมอ
 • ธาดา อ่านว่า ธา- ดา แปลว่า เทพธิดาแห่งสายน้ำ

   

ชื่อลูกสาว ที่เรานำมาฝากกัน คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกชื่อที่ใช่ตามความหมายที่ชอบ ชื่อไหนถูกใจอย่าลืมเลือกเอาไว้ให้ลูกสาวสุดที่รักของเรากันนะคะ รับรองว่าความหมายดี เป็นมงคล และอินเทรนด์แน่นอน

ลองมาดูชื่อความหมายดีอื่นๆ ได้ที่แอพลิเคชั่นของเรา ที่นี่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Enfa Smart Club วันนี้ เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาการและโภชนาการลูกน้อยจากผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด โปรโมชั่นดีๆ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

 

References

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ชื่อลูกสาว-ตั้งชื่อลูกสาว
EFB form
Mobile efb banner
mobile banner

Leaving page banner