เงื่อนไขสำหรับการรับของสมนาคุณต้อนรับสมาชิกใหม่


สมาชิกใหม่ที่สมัครสมาชิกกับ Enfa Smart Club จะได้รับของสมนาคุณต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยสมาชิกจะได้รับของสมนาคุณต่อเมื่อทางบริษัท ได้รับการยืนยันที่อยู่ผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ท่านลงทะเบียนไว้ในระบบ

ทั้งนี้ ของสมนาคุณต้อนรับสมาชิกใหม่ จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับของสมนาคุณประจำเดือน


          1. สมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณสำหรับการร่วมกิจกรรมในเฉพาะเดือนนั้น ๆ ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิก โดยยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

          2. ประกาศผลผ่านทางเว็ปไซต์ www.enfababy.com โดยสมาชิกที่ได้รับของสมนาคุณประจำเดือนนั้น ๆ จะได้รับ SMS แจ้งตามเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

          3. กรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก Call Center ภายใน 15 วัน เพื่อแจ้งที่อยู่ในการรับของของสมนาคุณ สามารถติดต่อกลับมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ Enfa Smart Club และทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์งดมอบของสมนาคุณให้กับสมาชิก ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาชิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

          4. ในกรณีที่สมาชิกที่ได้รับของสมนาคุณประจำเดือนที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับ

          5. ของสมนาคุณที่ได้รับ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือของสมนาคุณอื่น ๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้

          6. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของสมนาคุณ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือการบริการ สมาชิกสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่าย หรือให้บริการได้โดยตรง

          7. สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

          8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ซึ่งเกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ และระบบอินเตอร์เน็ต การทุจริตในการร่วมรายการ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลาย หรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาด ของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ

          9. สมาชิกที่เข้าร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

          10. การประกาศผลของสมนาคุณประจำเดือนนั้น ๆ ของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รายการของสมนาคุณประจำเดือนมกราคม 2567 - ธันวาคม 2567


          • ครั้งที่ 1 – มกราคม 2567: โมบายสำหรับลูกน้อย (ขนาด 38.5 x 21.5 ซม.) สำหรับ 500 ท่านแรก จำนวน 500 ชุด จำกัดจำนวน 100 ท่าน/สัปดาห์ 

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – วันที่ 31 มกราคม 2567 ประกาศผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อคุณแม่ประจำเดือน มกราคม 2567 คลิกที่นี่

           • ครั้งที่ 2 – กุมภาพันธ์ 2567:  ของเล่นเสริมทักษะกล้ามเนื้อมือ (1 เซ็ต/6 ชิ้น) สำหรับ 200 ท่านแรก จำนวน 200 เซ็ต จำกัดจำนวน 50 ท่าน/สัปดาห์

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันที่  31 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อคุณแม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

           • ครั้งที่ 3 – มีนาคม 2567: ตุ๊กตากันสะดุ้ง (1 เซ็ต/2 ชิ้น) สำหรับ 200 ท่านแรก จำนวน 200 เซ็ต จำกัดจำนวน 50 ท่าน/สัปดาห์

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อคุณแม่ประจำเดือน มีนาคม 2567 (รอการอัปเดต)

           • ครั้งที่ 4 – เมษายน 2567: ตุ๊กตากันสะดุ้ง (จนกว่าของจะหมด*)

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567 หรือจนกว่าของจะหมด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อคุณแม่ประจำเดือน เมษายน 2567 (รอการอัปเดต)

           • ครั้งที่ 5 – พฤษภาคม 2567: รอการอัปเดต

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าของจะหมด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ประกาศผลวันที่ 1 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อคุณแม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (รอการอัปเดต)