ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
what-is-the-biparietal-diameter
Biparietal Diameter คืออะไร สำคัญต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

 

Enfa สรุปให้

  • BPD หรือ Biparietal Diameter คือ การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกะโหลกศีรษะของทารกที่ในครรภ์ โดยวัดจากกระดูกข้างขม่อม (Parietal Bone) ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง

  • ไม่เพียงแค่วัดขนาดศีรษะของทารกเท่านั้น แต่ BPD ยังใช้เพื่อคาดคะเนน้ำหนักของทารกในครรภ์และใช้ประกอบการคำนวณอายุครรภ์อีกด้วย

  • ซึ่งการวัดความกว้างศีรษะของทารกนั้น จะทำโดยอาศัยการอัลตราซาวนด์ เพื่อฉายให้เห็นลักษณะทางกายวิภาคของศีรษะทารก

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Biparietal Diameter คืออะไร
วิธีการวัดความกว้างของศีรษะทารก (BPD)
Biparietal Diameter วัดได้ตอนไหน
ตาราง BPD ตามอายุครรภ์

ขนาดศีรษะของทารก ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ชี้วัดความผิดปกติทางพัฒนาการของทารกในครรภ์ ขนาดศีรษะที่ใหญ่ไปหรือเล็กไป อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงและความผิดปกติได้ โดยหนึ่งในวิธีวัดขนาดศีรษะของทารกก็คือการวัดความกว้างของศีรษะทารก (Biparietal Diameter หรือ BPD) แต่วิธี BPD วัดศีรษะของทารกในครรภ์ได้อย่างไร วันนี้ Enfa จะพามาหาคำตอบกันค่ะ 

Biparietal Diameter คืออะไร 


BPD หรือ Biparietal Diameter คือ การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกะโหลกศีรษะของทารกที่ในครรภ์ โดยวัดจากกระดูกข้างขม่อม (Parietal Bone) ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง  

ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสองข้างนี้ นอกจากจะใช้เพื่อวัดขนาดศีรษะทารกแล้ว ก็ยังใช้เพื่อประกอบการคาดคะเนน้ำหนักของทารกในครรภ์และใช้ประกอบการคำนวณอายุครรภ์อีกด้วย 

วิธีการวัดความกว้างของศีรษะทารก (BPD) 


การวัดความกว้างศีรษะของทารกนั้น จะทำโดยอาศัยการอัลตราซาวนด์ ซึ่งแม่ท้องมักจะต้องเข้ารับการอัลตราซาวนด์เพื่อดูพัฒนาการและตรวจหาความผิดปกติของการตั้งครรภ์อยู่แล้ว 

และแพทย์ก็จะใช้การอัลตราซาวด์เพื่อวัดหาความกว้างศีรษะของทารก ดังนี้ 

  • ปรับภาพจากการอัลตราซาวด์ให้ได้ออกมาเป็นภาพในแนวตัดขวาง เพื่อให้สามารถเห็นลักษณะทางกายวิภาคศีรษะของทารกได้อย่างชัดเจน 

  • จากนั้นทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางกะโหลกศีรษะ โดยวัดจากกระดูกข้างขม่อมข้างหนึ่ง ไปยังอีกข้างหนึ่ง 

Biparietal Diameter วัดได้ตอนไหน  


การวัดขนาดศีรษะของทารกในครรภ์เร็วไป หรือช้าไป อาจได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อน และส่งผลต่อการคำนวณอายุครรภ์ที่ไม่ตรงตามจริง 

ช่วงเวลาที่การวัดจะแม่นยำสูง ก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่มีอายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ เพราะหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป การคำนวณหาอายุครรภ์โดยอาศัยข้อมูลจากความกว้างของศีรษะทารก ก็จะมีความแม่นยำที่ลดลง 

ตาราง BPD ตามอายุครรภ์  


ขนาดความกว้างศีรษะทารกนั้นจะแตกต่างกันในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง โดยขนาดความกว้างกะโหลกศีรษะของเด็กผู้ชายจะมีขนาดกว้างกว่าเล็กน้อย 

แต่โดยทั่วไปแล้ว ขนาดความกว้างของศีรษะทารก จะมีขนาดดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ 

ขนาดศีรษะทารก (mm) 

16 สัปดาห์

32.3 

    16.5 สัปดาห์

34.2 

17 สัปดาห์

36.0 

    17.5 สัปดาห์

37.7 

18 สัปดาห์

39.5 

    18.5 สัปดาห์

41.3 

19 สัปดาห์

43.0 

    19.5 สัปดาห์

44.7 

20 สัปดาห์

46.4 

    20.5 สัปดาห์

48.1 

21 สัปดาห์

49.7 

    21.5 สัปดาห์

51.4 

22 สัปดาห์

53.0 

    22.5 สัปดาห์

54.6 

23 สัปดาห์

56.2 

    23.5 สัปดาห์

57.8 

24 สัปดาห์

59.3 

    24.5 สัปดาห์

60.8 

25 สัปดาห์

62.3 

    25.5 สัปดาห์

63.8 

26 สัปดาห์

65.3 

    26.5 สัปดาห์

66.7 

27 สัปดาห์

68.1 

    27.5 สัปดาห์

69.5 

28 สัปดาห์

70.8 

    28.5 สัปดาห์

72.2 

29 สัปดาห์

73.5 

    29.5 สัปดาห์

74.7 

30 สัปดาห์

76.0 

    30.5 สัปดาห์

77.2 

31 สัปดาห์

78.4 

    31.5 สัปดาห์

79.6 

32 สัปดาห์

80.7 

    32.5 สัปดาห์

81.9 

33 สัปดาห์

82.9 

    33.5 สัปดาห์

84.0 

34 สัปดาห์

85.0 

    34.5 สัปดาห์

86.0 

35 สัปดาห์

87.0 

    35.5 สัปดาห์

87.9 

36 สัปดาห์

88.8 

    36.5 สัปดาห์

89.7 

37 สัปดาห์

90.5 

    37.5 สัปดาห์

91.3 

38 สัปดาห์

92.1 

    38.5 สัปดาห์

92.8 

39 สัปดาห์

93.5 

    39.5 สัปดาห์

94.2 

40 สัปดาห์

94.8 

    40.5 สัปดาห์

95.4 

41 สัปดาห์

95.9 

    41.5 สัปดาห์

96.5 

42 สัปดาห์

96.9 


บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

บทความที่แนะนำ

คุณแม่กับการตั้งครรภ์/ตั้งครรภ์1เดือน/ตั้งครรภ์1เดือนกับพัฒนาการลูกน้อย
เทคนิคนับอายุครรภ์/ด้วยตนเองแบบง่ายๆ
baby-movements-during-pregnancy
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner