ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พ่อแม่สงสัย? จะค้นหาและส่งเสริมศักยภาพลูกน้อยยังไงดีนะ
พ่อแม่สงสัย? จะค้นหาและส่งเสริมศักยภาพลูกน้อยยังไงดีนะ

 

Enfa สรุปให้:

  • การส่งเสริมให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เด็กได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น
  • โดยการส่งเสริมให้เด็กได้ค้นพบความสามารถของตนเองนั้น ต้องอาศัยการสังเกตของพ่อแม่ ว่าเด็กมีจุดแข็ง จุดอ่อนเรื่องไหนบ้าง การให้อิสระกับเด็กที่จะลองทำสิ่งต่าง ๆ เเป็นการช่วยให้เด็กได้ค้นพบตัวเองเร็วขึ้น
  • แต่ถ้าเด็กไม่สามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองต้องการ ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องเติบโตไปในแนวทางไหน ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด และคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องโกรธ หรือเสียกำลังใจ คุณพ่อคุณแม่สามารถแนะนำให้ลูกได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายตามความถนัดหรือความสนใจของเขา เพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวตนของเขาเอง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • จำเป็นขนาดไหนที่ต้องค้นหาศักยภาพของตัวเอง
     • มีวิธีไหนบ้างที่ช่วยให้ลูกค้นหาศักยภาพตัวเองได้
     • ค้นหาศักยภาพลูกน้อยด้วยโภชนาการที่ดี

ในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ แน่นอนว่าย่อมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกอยู่แล้ว พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกน้อยได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และประสบความสำเร็จในชีวิต

แต่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยผลักดันให้ลูกน้อยค้นพบศักยภาพในตัวเองได้อย่างไรบ้าง และจะปูพื้นฐานให้ลูกพร้อมสำหรับการเรียนรู้เพื่อค้นพบทักษะเฉพาะทางของตนเองได้แบบไหน บทความนี้จาก Enfa พร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วค่ะ

การค้นพบศักยภาพตนเอง จำเป็นมากน้อยแค่ไหนกันนะ


จริง ๆ แล้วการค้นพบตัวตนว่าเราสามารถทำอะไรได้ หรือทำอะไรไม่ได้นั้น มันเป็นเรื่องที่ทั้งยากและง่ายค่ะ บางคนค้นพบตัวเองตั้งแต่เด็ก พ่อแม่จึงสามารถฝึกฝนและส่งเสริมได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนเติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงใดแขนงหนึ่ง

แต่ก็มีเด็กอีกหลายคน หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ก็ได้ที่รู้สึกว่าตนเองแม้ว่าจะอายุขนาดเป็นพ่อเป็นแม่คนได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองชอบอะไร หรือเก่งด้านไหน

ซึ่งสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งหรือคนไม่เก่ง ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนเก่งไปเสียทุกเรื่อง และการเป็นคนไม่เก่งอะไรเลย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีความสุขกับชีวิต โลกนี้มีความหลากหลายกว่านั้น

ตราบเท่าที่ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือกเอง ได้ลองทำในสิ่งที่อยากลอง และลงมือทำแม้ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม การได้มีโอกาสลองทำ ลองผิด ลองถูก ลองล้มเหลว ลองสำเร็จ อาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าการได้ค้นพบว่าตัวเองเก่งอะไรหรือไม่เก่งอะไรก็ได้

มากไปกว่านั้น การค้นพบตัวตน อาจจะไม่ได้สำเร็จภายในเวลาที่จำกัด อย่าลืมว่าคนเราต้องใช้ชีวิตไปอีกนานหลายสิบปี และเรายังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ทุกวันจนกว่าจะตายจากกัน หากค้นพบเร็ว ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก หากจะค้นพบตัวเองในวัยที่มากขึ้นแล้ว ก็ไม่ถือว่าผิด หรือหากชีวิตนี้จะตามหาและไม่พบเลย ก็ไม่แปลกอะไรเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว เชื่อว่าทุกคนย่อมต้องอยากที่จะมีส่วนช่วยให้ลูกน้อยได้ค้นพบสิ่งที่ชอบ เมื่อพบแล้วก็อยากจะช่วยสนับสนุนให้เขาไปได้สุดทาง เพียงเท่านี้ก็เป็นความสุขใจเล็ก ๆ ของตำแหน่งการเป็นพ่อแม่แล้ว

คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีอย่างไร เพื่อให้ลูกน้อยได้ค้นพบศักยภาพตนเอง


หนึ่งในหลักการที่มักนำมาใช้ในการค้นพบศักยภาพของเด็กนั้น มักนิยมอ้างอิงจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมอนเตสซอรี่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะไม่เน้นการบังคับ การตีกรอบ หรือปลูกฝังว่าลูกต้องทำสิ่งนั้น ต้องเรียนสิ่งนี้ ต้องเก่งด้านนั้น ต้องชำนาญด้านนี้

ไม่ค่ะ! การค้นหาศักยภาพของลูกน้อยตามหลักมอนเตสซอรี่ จะไม่มีการบังคับ แต่จะเน้นการให้อิสระในทุกด้าน ให้เด็กได้เลือกทำในสิ่งที่สนใจตามธรรมชาติของเด็ก โดยไม่ถูกตีกรอบใด ๆ ซึ่งวิธีนี้สามารถนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่บ้านเพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ค้นพบและเข้าใจศักยภาพของบุตรหลานของตนเองได้ ดังนี้

หมั่นสังเกตลูกอยู่เสมอ

การสังเกตดูพฤติกรรมลูกอยู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยรับมือได้ทันเวลาหากเกิดความผิดปกติแล้ว ยังถือเป็นขั้นตอนแรกในการค้นพบศักยภาพของลูกด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกต จดบันทึก ว่าลูกมักจะให้ความสนใจกับสิ่งไหน มีพรสวรรค์ด้านใด มีจุดแข็งอะไร

พยายามสังเกตว่าลูกปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างไร การสังเกตสามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ความสนใจ และความพึงพอใจของลูกได้ค่ะ

ให้โอกาสในการสำรวจและการเรียนรู้

การให้โอกาสในการสำรวจและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แก่ลูก ถือเป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบศักยภาพของเด็ก เพราะสภาพแวดล้อมเดิม ๆ อาจก่อให้เกิดความเคยชินที่น่าเบื่อ จนเด็กไม่รู้สึกถึงแรงบันดาลใจอะไร หมั่นพาลูกไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ปลอดภัย แต่ว่าน่าตื่นเต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความสนใจใหม่ ๆ และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ของลูกได้

ส่งเสริมความเป็นอิสระ

เชื่อว่าแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองก็คงไม่ชอบหากจะต้องถูกบังคับให้เรียนรู้หรือสนใจในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ ดังนั้นแล้ว สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เองยังไม่ชอบ ก็ไม่ควรต้องไปบังคับให้ลูกทำ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกพัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตนเองและแรงจูงใจในตนเองได้ง่าย ๆ ด้วยคำว่า อิสระ ให้ลูกได้เลือกเอง ได้ลองเอง ได้เรียนรู้เองในขอบเขตที่เหมาะสม

การเปิดอิสระให้กับลูก อาจช่วยให้ลูกค้นพบศักยภาพของตนเองได้ง่ายกว่า และสามารถพัฒนาได้ดีกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เขาสนใจเอง ไม่ได้ทำเพราะถูกใครบังคับ การส่งเสริมความเป็นอิสระสามารถช่วยให้เด็กค้นพบจุดแข็งและศักยภาพของตนเอง ทั้งยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กันด้วย

สนับสนุนความสนใจของบุตรหลานของคุณ

คุณพ่อคุณแม่บางคนมีงบประมาณไม่จำกัด ลูกสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจ แต่ไม่เคยสนใจเลยว่าลูกทำอะไรบ้าง ทำแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ถือแค่ว่าสนับสนุนเงินให้แล้วก็จบกันไป ซึ่งถือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นัก เพราะการสนับสนุนและการให้ความสนใจกับสิ่งที่ลูกทำควบคู่กัน ถือเป็นกุญแจสำคัญในการค้นพบศักยภาพของพวกเขา

การเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ตนสนใจ จะช่วยให้ลูกมีจุดมุ่งหมายและความหลงใหลได้ ขณะเดียวกันความสนใจจากพ่อแม่ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ทำให้ลูกสามารถพัฒนาจุดแข็งของตนเองได้ดีมากขึ้นด้วย

มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์

ผลลัพธ์แน่นอนว่าสำคัญ ไม่มีใครอยากจะลงมือทำอะไรแล้วพ่ายแพ้ แต่ถึงแม้ว่าาผลลัพธ์จะสำคัญ กระบวนการเรียนรู้ก่อนจะไปถึงจุดหมายนั้นสำคัญไม่แพ้กัน คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกได้รู้จักกับการเติบโตและรักการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้

สอนให้ลูกเห็นถึงคุณค่าของความพยายาม สอนให้ลูกรู้จักความเสี่ยง ความผิดหวัง ความผิดพลาด สอนให้ลูกรู้จักความเสียใจ และเรียนรู้จากความผิดพลาด การตั้งความหวังกับลูกแค่เพียงผลลัพธ์ว่าต้องชนะ ต้องได้ที่หนึ่ง ต้องทำให้เหนือกว่าใคร โดยไม่สนใจว่าลูกจะได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางบ้าง สุดท้ายผลลัพธ์เหล่านั้นก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายลูกได้ในภายหลัง

การเน้นให้ลูกได้มีโอกาสลองทำในสิ่งที่สนใจ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเข้าใจ จะช่วยให้ลูกสามารถค้นพบจุดแข็งของตัวเองได้ ขณะเดียวกันยังค้นพบจุดอ่อนของตนเองที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ลูกเติบโตมาด้วยศักยภาพที่พร้อมในอนาคต และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขกับชีวิตด้วย

น้ำนมเหลือง

ค้นหาศักยภาพลูกน้อย เริ่มจากโภชนาการที่มีคุณภาพ


เด็กจะเติบโตมาพร้อมต่อการพัฒนาทักษะและค้นหาศักยภาพของตนเองได้เป้นอย่างดีนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีพื้นฐานทางด้านร่างกายที่ดี เติบโตมาอย่างสมบูรณ์และสมวัย ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทที่ได้เปรียบ

ดังนั้น ก่อนที่จะออกสตาร์ทการสนับสนุนศักยภาพลูกน้อยได้ คุณแม่ต้องเตรียมพร้อมให้ลูกน้อยแข็งแรงเสียก่อน เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ทักษะสำคัญต่าง ๆ ในอนาคต

ใช่ค่ะ! เรากำลังพูดถึงเรื่องของการปูพื้นฐานทางโภชนาการ เด็กจะเติบโตมาอย่างแข็งแรง ไม่เจ็บออด ๆ แอด ๆ และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามวัยได้นั้น เด็กจะต้องได้รับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมเสียก่อน

ทารกแรกเกิด - 6 เดือน ควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กที่สุด เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของทารกวัย 6 เดือนแรกนั้นยังไม่สมบูรณ์ การให้เด็กกินอาหารชนิดอื่นก่อนวัยอันควร จะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ และหลังจาก 6 เดือนไปแล้ว เด็กสามารถกินนมแม่อย่างต่อเนื่องได้ต่อจนถึงอายุ 1 - 2 ปี

ที่เราต้องเริ่มกันที่นมแม่นั่นก็เพราะในนมแม่มีสารอาหารและสารภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กหลายชนิด หนึ่งในนั้นก็คือแลคโตเฟอร์ริน (Lactoferrin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในนมแม่ มีบทบาทสำคัญในการทำงานของภูมิคุ้มกันและช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย ช่วยให้เด็กไม่ป่วยง่าย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่าง ๆ

ซึ่งเด็กจะได้รับแลคโตเฟอร์รินที่ดีที่สุดนั้น เด็กจะต้องได้กินนมแม่ทันทีในช่วง 1 - 3 วันแรกหลังคลอด เพราะเป็นช่วงที่นมแม่ยังเป็นระยะน้ำนมเหลือง หรือ Colostrum ซึ่งแลคโตเฟอร์รินในระยะน้ำนมเหลืองนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพและมีปริมาณสูงสุด

เด็กที่กินนมแม่ทันทีหลังคลอดจึงมีโอกาสที่จะได้รับสารอาหารและแอนติบอดีอย่างเต็มที่ ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าระยะน้ำนมเหลืองนี้ถือเป็นวัคซีนโดสแรกของทารกเลยก็ว่าได้ค่ะ บทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

บทความที่แนะนำ

ทักษะ EF ทักษะสมองที่ต้องฝึกฝน
Resilience Skill สอนลูกให้รู้จักยืดหยุ่น ล้มเป็น ลุกไว
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner